Pilot project: Organisatie van weefseldonatie, de inzet van een Weefseldonatiecoördinator

21 september 2020

In 2016 is vanuit het veld gevraagd om onderzoek te doen naar ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. Indertijd is een projectplan opgesteld, wat helaas in verband met het gebrek aan financiering, niet tot uitvoering is gekomen. Met de invoering van de nieuwe donorwet op 1 juli 2020 en de bijbehorende Kwaliteitsstandaard Donatie, blijft er een aanhoudende behoefte vanuit het veld aan ondersteuning bij weefseldonatie in het ziekenhuis. Eind 2019 heeft VWS aangegeven verder te willen onderzoeken hoe we deze ondersteuning het best kunnen bieden.

Welk probleem willen we oplossen?

Weefseldonatie is een complex geheel, waarbij er, door het ontbreken van één verantwoordelijke persoon, vaak een gebrek aan kennis en routine is. Dit zorgt voor onvoldoende (na)zorg voor de nabestaanden en een laag toestemmingspercentage voor donatie. Daarnaast wordt door tijdgebrek bij de dienstdoende arts, weefseldonatie als een forse werkbelasting ervaren.

Wat is het doel van de pilot?

We willen alle verantwoordelijkheid en acties rondom weefseldonatie binnen een ziekenhuis bij 1 gespecialiseerde professional beleggen. Met de inzet van deze Weefseldonatiecoördinator (WDC), willen we aantonen dat er meer kennis en ervaring wordt opgedaan, waardoor de zorg voor de nabestaanden verbetert, het toestemmingspercentage omhoog gaat en de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt.

Wat worden de taken van een Weefseldonatiecoördinator?

Alle activiteiten rondom weefseldonatie, zoals donorherkenning, raadpleging van het donorregister, het donatiegesprek voeren met de nabestaanden, aanmelding van de weefseldonor bij het orgaancentrum en nazorg aan de nabestaanden.

Wat is de pilot opzet?

Tijdens de pilot maken we voor de invulling van de functie van WDC gebruik van zorgprofessionals die al werkzaam zijn in het ziekenhuis. Deze zorgprofessional krijgt extra scholing en training om de rol als WDC volwaardig te kunnen uitvoeren. Op dit moment hebben we als WDC een donatiecoördinator, een ziekenhuisarts en/of avond-, weekend-, nachthoofd. 

De pilot zal starten in 2 ziekenhuizen, MCL te Leeuwarden en HMC te Den Haag. Op een later moment gaan wij op zoek naar nog 2 ziekenhuizen waarin we de pilot zouden kunnen draaien.

Waar staan we nu?

Eind oktober 2020 is de subsidieverstrekking voor de pilot door VWS goedgekeurd. De pilot kan echter nog niet van start gaan. De reden hiervan is de druk op de ziekenhuizen door de COVID-19-pandemie. De twee pilot ziekenhuizen hebben half oktober 2020 aangegeven dat zij het op dit moment niet reëel achten om voor 1 maart 2021 te starten met de voorbereidingen binnen hun ziekenhuis. In de tussentijd werken we als projectgroep verder aan alle voorbereidingen, zoals het ontwikkelen van scholing. Zodra er meer bekend wordt over de daadwerkelijke startdatum van de pilot WDC, zal dit actief gecommuniceerd worden.