Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de bedragen vast die de NTS in rekening brengt voor het plaatsen van patiënten op de wachtlijst. Deze tarieven brengt de NTS rechtstreeks in rekening bij de verzekeraar van de patiënt.

Vastgestelde tarieven voor 2021 

De NTS heeft de facturering van hartkleppen en bewerkt botweefsel uitbesteed aan ETB-BISLIFE.

Levert u diensten aan de NTS?

De NTS voldoet aan (Europese) wettelijke regels voor rechtmatige inkoop. Gaat u een opdracht (overeenkomst) of diensten (overeenkomst) aan met de NTS? Dan staat de volgende zin in de overeenkomst: 'De ARVODI of ARBIT is van toepassing. Andere algemene voorwaarden of leveranciersvoorwaarden zijn uitdrukkelijk uitgesloten.'

Bekijk de voorwaarden:

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen via juridischezaken@transplantatiestichting.nl