Tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) stelt elk jaar de bedragen vast die de NTS in rekening brengt voor het plaatsen van patiënten op de wachtlijst. Deze tarieven brengt de NTS rechtstreeks in rekening bij de verzekeraar van de patiënt.

Vastgestelde tarieven voor 2023

De NTS heeft de facturering van hartkleppen en bewerkt botweefsel uitbesteed aan ETB-BISLIFE.