Ga naar de inhoud

Columns

20 jaar verbinden voor leven: van woord naar daad

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

20 jaar NTS. Daar wil ik toch even bij stilstaan. Laten we terugkeren naar 1997. Na ruim 25 jaar discussie was de Wet op de Orgaandonatie eindelijk aangenomen. Het was een spannende tijd waarin het Orgaancentrum werd opgericht om invulling te geven aan de nieuwe wet en ik leiding mocht gaan geven aan de kersverse Nederlandse Transplantatie Stichting.

Hoe lang gaat een donornier mee: het gevaar van gemiddelden

Gerben van den Bosch, maatschappelijk werker

Een paar weken terug sprak ik op de verpleegafdeling nierziekten in het Radboudumc een jonge vrouw met een donornier. Haar nierfunctie was hard achteruit gegaan. Na haar opname werd ontdekt dat zij haar donornier door chronische afstoting zou gaan verliezen. Juist voor haar was dit moeilijk omdat zij nog maar 2 jaar geleden deze nier van haar vader had ontvangen. Van de transplantatie had ze hele andere verwachtingen gehad.

Vertrouwensvolle verantwoordelijkheid 

Djuna MaesDjuna Maes, wacht op donorlongen

15 jaar was ik, toen ik er achter kwam dat ik op de helft van mijn leven was.  Het was mijn huisarts die mij, alvast vooruitlopend op mijn mogelijk naderende - en overigens nooit echt ontstane - pubergevoelens van therapie-ontrouw en kont-tegen-de-krib-momenten, de ernst van mijn realiteit wilde laten inzien. 

Pasgeborene zonder hersenen; donor of niet? 

Eline Schiks, ethica en beleidsmedewerker NTSEline Schiks, ethicus en beleidsmedewerker

Geboren worden zonder hersenen, kan dat? Ja, dat kan. Anencefalie is een aandoening waarbij de grote hersenen van een foetus zich niet of niet goed ontwikkelen. Deze kindjes overlijden over het algemeen vrij kort na de geboorte. In het Verenigd Koninkrijk kunnen baby’s met deze afwijking daarna donor worden. Dit is in de afgelopen jaren ook enkele keren voorgekomen.

Gezonde mensenwensen 

Djuna MaesDjuna Maes, wacht op donorlongen

In het verslag van mijn periodieke ‘APK’ staat te lezen: ‘Conclusie jaarlijkse evaluatie longtransplantatie: Uitstekende graftfunctie en functionaliteit na tweede bilaterale longtransplantatie in 2010’. Deze samenvatting wil zo veel zeggen als: ‘deze chick is supergezond!’. 

Een treurige epidemie met onverwachte gevolgen

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

Postmortale orgaandonoren zijn schaars. Dat komt ook omdat mensen niet vaak op de ‘juiste’ manier overlijden: aan de beademing, op de IC. In Nederland zijn orgaandonoren vooral mensen met  traumatisch schedelhersenletsel, bijvoorbeeld na een verkeersongeluk. En mensen die een hersenbloeding of -infarct doorgemaakt hebben. 

Voucher voor een nier!?

Eline Schiks, ethica en beleidsmedewerker NTSEline Schiks, ethicus en beleidsmedewerker

Nierdonatie bij leven heeft in de afgelopen jaren een vlucht genomen. Er waren zelfs meer transplantaties met nieren van levende donoren dan met nieren van overleden donoren. In 2015 vonden in Nederland ongeveer 500 nierdonaties bij leven plaats. Dit waren voor het grootste deel nierdonaties van familie of vrienden. Maar het komt ook steeds vaker voor dat mensen anoniem een nier afstaan aan een patiënt op de wachtlijst. 

Hoofd- en bijzaken

Gert van DijkGert van Dijk, Medisch ethicus

De geruchten gaan al langer, maar worden steeds concreter: er zijn voorbereidingen om een hoofdtransplantatie uit te voeren. De beoogde ontvanger van het lichaam is de 31-jarige Valery Spiridonov, een Russische man die lijdt aan de ziekte van Werdnig-Hoffmann, een genetische aandoening waarbij de spieren geleidelijk aangetast worden. Volgens Valery is een hoofdtransplantatie zijn enige kans op een normaal leven en weet hij goed waar hij aan begint. 

Als ze je kennen bij de kapper… 

Djuna MaesDjuna Maes, wacht op donorlongen

Als tiener was ik altijd op zoek naar wat de wereld mij te bieden had: ik wilde reizen, de politiek in, studeren… Tegelijkertijd had ik steeds het gevoel dat ik werd ingehaald. Door mijn minder wordende longcapaciteit, door de tijd… ik werd ook zelfs letterlijk ingehaald.  Op de fiets werd ik voorbijgestoken door kleine kindjes op driewielers en als ik over straat liep waren er standaard wel een aantal senioren die mij voorbijsnelden. 

Autonomie en orgaandonatie: Registreer je keuze! 

Bernadette HaaseBernadette Haase, directeur NTS

De afgelopen weken is er in de media volop aandacht geweest voor orgaandonatie. De stemming in de Tweede Kamer over het wetsvoorstel van D66 heeft de discussie over toestemmingssystemen meer dan ooit doen opwaaien. Argumenten voor en tegen verschillende toestemmingssystemen werden ter sprake gebracht. 

Pagina's