Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Mike SijmensGastspreker

Mike Sijmens (1993)

Mike Sijmens, generatie 1993, gaat studeren voor arts en wil levens redden, vindt transplantatie een fascinerend vakgebied, brengt jongeren in gesprek over orgaandonatie

Welke rol speelt orgaandonatie in jouw leven?

“Van dichtbij heb ik gezien - bij de zus van een goede vriendin - wat een donororgaan kan betekenen: een nieuw leven met alle kansen voor de toekomst. Ook heb ik meegedaan aan Junior Med. School, een programma van het Erasmus medisch centrum voor vwo’ers. Ik mocht toen onderzoek doen op de afdeling voor longtransplantaties. Heel fascinerend!”

Hoe zet jij je in voor orgaandonatie?

“Samen met vijftien andere jongeren breng ik orgaandonatie bij leeftijdsgenoten onder de aandacht. Wat me hierin aanspreekt is dat het gaat om mijn eigen generatie, alle jongeren uit 1993. Ik wil mijn kennis over het onderwerp graag met anderen delen. Rond 17 april - de dag dat zo’n 200.000 jongeren de brief van de minister thuis ontvangen - laten we van ons horen door het verspreiden van de speciale video, via twitter en via jongerenmedia. Ook in mei, op het moment dat de herinneringsbrief op de deurmat valt, blijf ik me inzetten voor dit project.”

Hoe denken je vrienden en familie over orgaandonatie?

“Ik heb mijn betrokkenheid bij orgaandonatie op veel bekenden kunnen overbrengen. Ze zijn gaan nadenken of ze donor willen zijn. Vrijwel iedereen die ik spreek, heeft belangstelling voor het onderwerp en stelt vragen. Er zijn behoorlijk wat misverstanden over orgaandonatie, die ik uit de weg probeer te ruimen. Vorig jaar heb ik op mijn middelbare school in Etten-Leur een JaofNee-actie georganiseerd. Dat heeft goede gesprekken én registraties opgeleverd. Bijzonder vond ik ook dat zowel een leraar als een leerling van mijn school een donororgaan bleek te hebben. Zo zie je maar: het kan je zomaar overkomen dat je een orgaan nodig hebt.”

Wat is jouw oproep voor de jongeren uit 1993?

“Verwonder jezelf over de mogelijkheden van het menselijk lichaam: hoe uniek is het dat je na je overlijden het leven van een ander kunt redden? Praat de komende maand met je vrienden en je ouders over wat jij wil. Op de site van de NTS is veel informatie te vinden. Of je voor ‘ja’ of ‘nee’ kiest, is aan jou, maar maak wel een keuze.”

Mike vulde de poll in:

Jim, Goth, MTV, Vans, zei Ja tegen orgaandonatie