De donorwet verandert - Wat betekent dat voor mij?

Op 1 juli 2020 komt er een nieuwe donorwet. Die wet geldt als u 18 jaar of ouder bent en in Nederland woont. Vanaf september 2020 vraagt de overheid u om in het Donorregister aan te geven of u na uw overlijden wel of geen organen en weefsels wilt afgeven voor transplantatie. Voorbeelden van organen zijn een nier of longen. Voorbeelden van weefsels zijn huid of bloedvaten. Als u uw keuze invult, weet uw familie, partner of vriend(in) of u wel of niet orgaandonor wilt worden. U kunt uw keuze altijd weer veranderen.

Brochures en formulieren

Wat gebeurt er als ik mijn keuze niet invul?

Iedereen in Nederland krijgt van de overheid informatie over de nieuwe wet.

  • Als u na 1 september 2020 nog niets heeft ingevuld in het Donorregister krijgt u een brief met de vraag of u uw keuze wilt invullen.
  • Als u na de eerste brief niets invult krijgt u na 6 weken een tweede brief.
  • Als u opnieuw niets invult, komt bij uw naam ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ te staan. Hierover krijgt u weer een brief.

Wat betekent 'geen bezwaar tegen orgaandonatie'?

Er komt 'Geen bezwaar tegen orgaandonatie' bij uw naam in het Donorregister, als u na 1 september 2020 zelf niets invult. Dat gebeurt pas als u twee brieven hebt ontvangen en daar niet op heeft gereageerd. Geen bezwaar betekent dat uw organen na uw overlijden gebruikt kunnen worden voor transplantatie. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit altijd met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u ook geen donor. Het is dus belangrijk dat uw partner en familie weten wat uw keuze is. En u uw keuze invult.

Waarom een keuze invullen?

Dan staat in het register precies wat u zelf wilt. Uw partner en familie weten dan of u wel of niet donor bent. Ook als u geen donor wilt zijn, is het belangrijk dat u dit invult in het Donorregister. Heeft u uw keuze al ingevuld? Dan hoeft u niets te doen. Uw keuze blijft staan.

Hoe vult u uw keuze in?

U kunt uw keuze op 2 manieren invullen:

  1. Invullen met DigiD, op donorregister.nl
  2. Invullen op een papieren formulier en met de post versturen

U kunt uw keuze altijd veranderen. Dat kan op donorregister.nl of u vult opnieuw het papieren formulier in en stuurt het op met de post.