Corona en orgaandonatie

Orgaandonatie kan doorgaan binnen de mogelijkheden die er zijn tijdens een epidemie. Dat is nodig voor de patiënten op de wachtlijst. Het gaat hier immers om acute levensreddende zorg: een orgaan redt een mensenleven. 

Bestaat er een kans dat donatie en transplantatie niet door kunnen gaan?

Deze kans is aanwezig. De capaciteit in de ziekenhuizen staat enorm onder druk, juist op de IC die in een donatie- en transplantatieproces nodig is. Vooralsnog gaan transplantaties door. De NTS zorgt voor continue overleg en afstemming tussen de verschillende transplantatiecentra om er samen voor te zorgen dat transplantaties door kunnen gaan.

Is er wel voldoende plek en personeel op de intensive care voor donoren?

Dat verschilt per ziekenhuis. Het kan voorkomen dat alle intensive care bedden bezet zijn. Als ook alle beademingsapparatuur die voor een donor noodzakelijk is al in gebruik is, kan het ziekenhuis niet meer de juiste zorg geven aan de potentiële donor en kan er geen donatieprocedure gestart worden. Er wordt alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat donaties en transplantaties door kunnen gaan.

Kun je nog wel orgaandonor zijn als je besmet bent met het coronavirus?

Als iemand een actieve corona infectie heeft, kan hij geen donor zijn. Iemand kan wel doneren als hij hersteld is van een Covid-infectie. Alle patiënten die misschien donor kunnen zijn en op de intensive care liggen worden daarom twee keer getest op corona .

Waarom kun je geen donor zijn als je besmet bent met het coronavirus? Er is toch een tekort aan organen voor mensen op de wachtlijst?

Daar zijn twee redenen voor:

  1. De patiënt die het donororgaan ontvangt kan na de transplantatie heel ziek worden als de donor corona had. Dit komt omdat de patiënt na de transplantatie afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt. Er is op dit moment nog niet zoveel bekend over hoe een besmetting met het coronavirus verloopt bij patiënten die deze medicijnen gebruiken.
  2. Speciale operatieteams komen naar het ziekenhuis waar de donor ligt, hier nemen ze in de operatiekamer de organen uit. We willen voorkomen dat deze operatieteams besmet worden en het virus zich ongemerkt verspreidt in andere ziekenhuizen.

Is het voor familie van de donor nu anders in het ziekenhuis en duurt het donatieproces langer?

Dat verschilt per ziekenhuis, per situatie. Soms mag er niet meer dan één bezoeker tegelijk per patiënt in het ziekenhuis komen. Dat is nodig om besmetting te voorkomen. Dat betekent voor de familie dat ze één voor één de patiënt mogen bezoeken. Ook familieleden die koorts hebben of hoesten mogen momenteel het ziekenhuis niet in om besmetting van de andere patiënten en het personeel te voorkomen. Dat maakt het heel lastig om goed afscheid te kunnen nemen van een dierbare.

Kan de donor in het ziekenhuis besmet raken nu hier zoveel coronapatiënten liggen?

Ja, dat is een risico. Maar patiënten worden bij opname altijd getest op corona. Als blijkt dat iemand besmet is wordt deze patiënt apart in isolatie verpleegd. Ook patiënten die worden opgenomen vanwege corona komen op een speciale afdeling. Een ziekenhuis probeert zoveel als mogelijk patiënten, dus ook donoren, te beschermen tegen overdracht van het virus.

Moet de familie nu langer wachten nu er getest moet worden op corona?

Ja, maar dat verschilt per ziekenhuis. De procedure kan wel tot 24 uur langer duren. Het duurt ook enkele uren voordat een testuitslag bekend is. In sommige ziekenhuizen wordt er meerdere keren per dag op corona getest, in andere ziekenhuizen maar 1 keer per dag.