Donorherkenning

Het donatieproces start bij de herkenning van een potentiële donor. Deze pagina beschrijft de contra-indicaties en prodecures voor orgaan- en weefseldonatie. 

Weefseldonatie Orgaandonatie Algemeen

Beslisboom donatiegesprek

Via de interactieve beslisboom kunt u nagaan met wie u het donatiegesprek moet voeren en wat de rol van de naasten is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister.

Weefseldonatie

Orgaandonatie

Algemeen