Met NovaNORD houden ziekenhuizen vinger aan de pols

De NTS verzamelt al zo’n 20 jaar data rondom overlijden in ziekenhuizen via de applicatie NORD. Na invoering van de donorwet was de applicatie aan vernieuwing toe. Samen met een klankbordgroep werd de applicatie in een nieuw jasje gestoken. Annemarie Visscher is donatiecoördinator in het ErasmusMC en nam deel aan de klankbordgroep. Wat zijn haar ervaringen met de nieuwe versie, NovaNORD?

Makkelijk rapportages maken

Annemarie vertelt: ’Het grote voordeel van NovaNORD is dat je ingevoerde data heel makkelijk kunt analyseren en rapportages kunt maken. Er is een dashboard dat je snel een duidelijk overzicht geeft. Met de oude applicatie kon je alleen een excelbestand downloaden, de data moest je vervolgens handmatig analyseren. Nu kun je altijd meteen zien hoe de processen binnen je ziekenhuis gaan. Dit bespaart heel veel tijd en je kunt sneller bijsturen.'

Inzicht op afdelingsniveau

De rapportages uit NovaNORD zijn op verschillende manieren te gebruiken om het donatieproces bij te sturen.

Annemarie: ‘Je kunt als ziekenhuis nu zelf op afdelingsniveau kijken hoe goed de donatieprocedure verloopt en of bijvoorbeeld alle potentiële donoren herkend worden. Dat is heel handig als je als donatiecoördinator klinische lessen gaat geven op een afdeling. Ik kijk van tevoren wat er goed gaat op die afdeling en wat er nog beter kan, en laat dat tijdens het afdelingsbezoek zien.’

Vergelijken met andere ziekenhuizen

Op ziekenhuisniveau kunnen de donatiecoördinatoren kijken wat er in hun ziekenhuis goed gaat en verschillende afdelingen vergelijken. En regionale teamleiders kunnen zien hoe hun regio het doet. 

De eerste stap van iedere donatieprocedure is het herkennen van een potentiële donor. Het is belangrijk om vast te leggen hoe vaak donoren herkend worden en hoe de volgende stappen van de donatieprocedure verlopen. Als iedereen dat doet, kun je prestaties van ziekenhuizen goed monitoren en onderling vergelijken.

Annemarie: ‘In één van de ziekenhuizen waarin ik werk zagen we een sterkere daling van de donorherkenning dan in de rest van het land. Voor dit ziekenhuis een extra reden om daarmee aan de slag te gaan.'

Geen bezwaar-registratie

Na de invoering van de donorwet in juli 2020 staan alle Nederlanders van 18 jaar en ouder in het Donorregister. Iedereen die zich niet zelf registreert, komt hierin te staan met de registratie geen bezwaar. In NovaNORD is de optie geen bezwaar op het donatieformulier toegevoegd.

Deze registratie heeft het gesprek met nabestaanden veranderd. Annemarie: 'Voorheen vroeg je nabestaanden hoe hun naaste tegenover donatie stond. Nu is het gesprek met de nabestaanden meer informerend: 'Uw naaste staat met toestemming geregistreerd in het Donorregister, op basis van geen bezwaar. Daarom willen we de donatieprocedure starten.' Data uit NovaNORD bieden ons veel inzicht in deze categorie.

Landelijk beleid evalueren

De NTS krijgt stuurinformatie uit NovaNORD om het landelijke donatiebeleid te evalueren, het ministerie van VWS kijkt mee. Dr. Nichon Jansen, senior beleidsmedewerker en onderzoeker bij de NTS maakt ook gebruik van de data: ‘Speciaal voor de gewijzigde wet is in 2020 de Kwaliteitsstandaard Donatie ontwikkeld. Deze helpt om uniforme zorg te bieden aan nabestaanden. Voor de evaluatie van deze standaard zijn de data uit NovaNORD essentieel.’

Vijf tips van Annemarie

We vroegen Annemarie naar 5 praktische tips voor het gebruik van NovaNORD. Werk je als donatiecoördinator? Dan komen ze vast van pas!

> Ga naar de 5 tips

Koppeling EPD

Een wens voor de toekomst is om de database van NovaNORD te koppelen aan de ziekenhuissystemen. Nu vult de arts allerlei gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD) in. Die moet een donatiecoördinator daarna handmatig in NovaNORD zetten. Het zou de ziekenhuizen veel tijd schelen als dat automatisch gebeurt. Dilesh Kishoendajal, product owner bij de NTS weet dat dit niet gemakkelijk te realiseren is omdat elk ziekenhuissysteem anders werkt. ‘Bij het bouwen van de nieuwe applicatie hebben we wel al rekening gehouden met de mogelijkheid om het EPD ooit aan de database te kunnen koppelen, maar voorlopig is dat nog toekomstmuziek.’