Ga naar de inhoud

Ben jij al Donor? Ja - Nee

Afbeelding voor tijelijke vulling

Cijfers

De Nederlandse Transplantatie Stichting verzamelt cijfers over transplantatie en donatie van organen en weefsels in Nederland en die geven we weer per jaar en per maand.

De eerste grafiek hieronder geeft per jaar het totaal aantal patiënten weer dat op een van de orgaanwachtlijsten staat en het totaal aantal orgaantransplantaties - inclusief combinaties geteld als 1 - van postmortale of levende donoren.

Bij de wachtlijsten tonen we de actieve orgaanwachtlijst. Daarin rekenen we alleen patiënten mee die op dat moment transplantabel zijn.

Jaarcijfers zijn ook als download beschikbaar via de webshop.

Transplantaties en wachtlijsten

grafiek20092010201120122013
Orgaantransplantaties1053112011211235122820092010201120122013
orgaanwachtlijsten (31 december)12881300131112861149

© Nederlandse Transplantatie Stichting

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013

Verdeling van aantal transplantaties per orgaan afkomstig van postmortale en levende donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013 - Wachtlijst

grafiek
WachtlijstAantal
hart84
lever134
long189
nier735
pancreas32

Orgaanwachtlijst

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013 - Transplantaties

grafiek
OrgaanAantal
Hart37
Lever140
Long88
Nier954
Pancreas32

Transplantaties

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013

Verdeling van aantal transplantaties per weefsel (botweefsel: transplantatie van hele botstukken tot gebruik van botpasta's) afkomstig van postmortale donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013 - Wachtlijst

grafiek
WeefselAantal
Botweefsel10
Cornea629
Hartkleppen en vaten2

Wachtlijst

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013 - Transplantaties

grafiek
Weefselaantal
Botweefsel1554
Cornea1286
Hartkleppen en vaten116

Transplantaties