Cijfers

De Nederlandse Transplantatie Stichting verzamelt een keur aan cijfers over transplantatie en donatie van organen en weefsels in Nederland. Op deze cijferpagina's geven we een overzicht weer van de jaarcijfers en de recente maandcijfers.

De eerste grafiek hieronder geeft per jaar het totaal aantal patiënten weer die op een van de orgaanwachtlijsten staan (op 31 december) evenals het totaal aantal orgaantransplantaties (inclusief combinaties geteld als 1) van postmortale of levende donoren.

Bij de wachtlijsten wordt uitgegaan van de actieve orgaanwachtlijst. Dit betekent dat alleen die patiënten worden meegerekend die op dat moment transplantabel zijn.

Voor weefsels is geen totaalgrafiek weergegeven van alle wachtlijsten samen en transplantaties samen. De weefselwachtlijst bestaat namelijk hoofdzakelijk uit wachtenden op een cornea en het aantal weefseltransplantaties wordt gedomineerd door cornea en bot. Zie ook de grafieken met jaarcijfers over de weefsels.

Alle jaarcijfers zijn eveneens als download beschikbaar via de webshop.

Transplantaties en wachtlijsten20092010201120122013
Orgaantransplantaties1053112011211235122820092010201120122013
orgaanwachtlijsten (31 december)12881300131112861149

© Nederlandse Transplantatie Stichting

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013

Verdeling van aantal transplantaties per orgaan afkomstig van postmortale en levende donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013 - Wachtlijst

WachtlijstAantal
hart84
lever134
long189
nier735
pancreas32

Orgaanwachtlijst

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2013 - Transplantaties

OrgaanAantal
Hart37
Lever140
Long88
Nier954
Pancreas32

Transplantaties

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013

Verdeling van aantal transplantaties per weefsel (botweefsel: transplantatie van hele botstukken tot gebruik van botpasta's) afkomstig van postmortale donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013 - Wachtlijst

WeefselAantal
Botweefsel10
Cornea629
Hartkleppen en vaten2

Wachtlijst

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2013 - Transplantaties

Weefselaantal
Botweefsel1554
Cornea1286
Hartkleppen en vaten116

Transplantaties