Cijfers

De Nederlandse Transplantatie Stichting verzamelt een keur aan cijfers over transplantatie en donatie van organen en weefsels in Nederland. Op deze cijferpagina's geven we een overzicht weer van de jaarcijfers en de recente maandcijfers.

De eerste grafiek hieronder geeft per jaar het totaal aantal patiënten weer die op een van de orgaanwachtlijsten staan (op 31 december) evenals het totaal aantal orgaantransplantaties (inclusief combinaties geteld als 1) van postmortale of levende donoren.

Bij de wachtlijsten wordt uitgegaan van de actieve orgaanwachtlijst. Dit betekent dat alleen die patiënten worden meegerekend die op dat moment transplantabel zijn. Voor weefsels is geen totaalgrafiek weergegeven van alle wachtlijsten samen en transplantaties samen. De weefselwachtlijst bestaat namelijk hoofdzakelijk uit wachtenden op een cornea en het aantal weefseltransplantaties wordt gedomineerd door cornea en bot. Zie ook de grafieken met jaarcijfers over de weefsels.

Transplantaties en wachtlijsten

20082009201020112012
Orgaantransplantaties9851054112111221225
20082009201020112012
Orgaanwachtlijsten (31 december)13161288130013111286

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2012

Verdeling van aantal transplantaties per orgaan afkomstig van postmortale en levende donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2012 - Wachtlijst

OrgaanAantal
Hart64
Lever165
Long194
Nier855
Pancreas36

Wachtlijst

Orgaantransplantaties en wachtlijst in 2012 - Transplantaties

OrgaanAantal
Hart37
Lever146
Long80
Nier961
Pancreas37

Transplantaties

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2012

Verdeling van aantal transplantaties per weefsel (botweefsel: transplantatie van hele botstukken tot gebruik van botpasta's) afkomstig van postmortale donoren en aantal patiënten per wachtlijst op 31 december.

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2012 - Wachtlijst

WeefselAantal
Botweefsel23
Cornea730
Hartkleppen en vaten3

Wachtlijst

Weefseltransplantaties en wachtlijst in 2012 - Transplantaties

Weefselaantal
Botweefsel1653
Cornea1385
Hartkleppen en vaten109

Transplantaties