Donatiegesprek

De nieuwe donorwet leidt tot een aantal veranderingen die ook voor u als medisch professional relevant zijn als een patiënt overlijdt. Om u goed voor te bereiden op het donatiegesprek is er een scholing beschikbaar en een interactieve beslisboom.

Ga naar e-learning

Beslisboom donatiegesprek

Via de interactieve beslisboom kunt u nagaan met wie u het donatiegesprek moet voeren en wat de rol van de naasten is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister.

Naar beslisboom

NB: Indien uw patiënt thuis overlijdt bent u als arts niet verplicht om donatie ter sprake te brengen.

Belangrijkste wijzigingen uit de Kwaliteitsstandaard Donatie

 • De categorie 'geen bezwaar'. Deze bestond voorheen niet. Iedereen die ondanks het ontvangen van twee brieven over de registratie, zichzelf niet registreert ontvangt een brief met de mededeling dat hij in het Donorregister staat als 'geen bezwaar'-hebbende.
 • De mogelijkheid voor nabestaanden om in geval van ‘ja’ of ‘geen bezwaar’ registratie aannemelijk te maken dat deze registratie niet overeenkomt met de wens van de patiënt, zoals die volgens de nabestaanden bestond.
 • De mogelijkheid tot donatie voor wilsonbekwamen.
Meer over Kwaliteitsstandaard Donatie

Scholing donatiegesprek

De scholing gaat over het initiële deel van het donatiegesprek dat gevoerd wordt bij orgaan- en weefseldonatie. Het scholingspakket bestaat uit drie onderdelen. Afhankelijk van het takenpakket van een medisch professional zijn één of meerdere onderdelen van toepassing. Bij afronding van bepaalde scholingsonderdelen kunnen accreditatiepunten worden behaald.

Theoretische scholing: e-learning 'Het donatiegesprek'

 • Voor alle artsen in Nederland, ODC'ers, DC'ers en medewerkers van het NTS Orgaancentrum.
 • Deze scholing biedt alle artsen een basis voor het voeren van het donatiegesprek. 
 • Inschrijven kan via de NTS leeromgeving en wordt gratis aangeboden.

Praktische scholing 'Het donatiegesprek volgens de nieuwe donorwet'

 • Voor intensivisten, neurologen en SEH-artsen.
 • Tijdens deze gesprekstraining oefenen artsen de ‘nieuwe varianten’ van het donatiegesprek. De training wordt verzorgd door een trainer en acteur en kan ook online worden gevolgd.
 • Aanmelden gaat via de donatiecoördinator van het ziekenhuis.

Adviserende scholing

 • Voor ODC'ers, DC'ers en medewerkers van het NTS Orgaancentrum.
 • Deze scholing bereidt de ODC, DC en OC-medewerker voor op het ondersteunen van artsen bij het voeren van een donatiegesprek.
 • Voor aanvullende informatie ga je naar de NTS leeromgeving en registreer je als donatiecoördinator of orgaandonatiecoördinator.
Alles over scholing donatiegesprek