Ga naar de inhoud

registreer je direct donorregister.nl

Klaas Elling, ontvanger van een donorhart en gastspreker voor de NTS

'Sinds mijn harttransplantatie ben ik er weer'

In zijn vakantie in Denemarken deze zomer fietste Klaas Elling uit Rolde wel 60 kilometer op een dag. 10 jaar geleden was dat ondenkbaar, want toen was hij alleen maar bezig met overleven. Een donorhart bracht redding. Nu deelt hij zijn verhaal met zo veel mogelijk mensen.

Lees over Klaas en nodig hem uit

Verhalen

Columns

Djuna MaesDjuna Maesontvanger van donorlongen

Beter

Weet je hoe ik er achter kwam dat ik beter ben? 

Ik vergat dat ik ademde! 

Bernadette HaaseBernadette Haasedirecteur NTS

In herinnering, Jon van Rood

Als er iemand is die veel betekend heeft voor de transplantatiegeneeskunde, dan is het professor Jon van Rood wel. Helaas is hij op 21 juli, op 91-jarige leeftijd, overleden.

Gert van DijkGert van DijkMedisch ethicus

Hoe dan?

Tijdens colleges kom ik met studenten regelmatig te spreken over de ethische aspecten van orgaandonatie. Ik vraag hen dan vaak om, bij wijze van gedachte-experiment, creatieve oplossingen voor het tekort aan organen aan te dragen. Ze hoeven van mij in eerste instantie geen rekening te houden met de vraag of die oplossing ook moreel acceptabel is.

Alle columns