Richtlijnen & protocollen

Er zijn veel richtlijnen en protocollen in de weefsel- en orgaanketen. Hiermee wordt de kwaliteit van alle samenwerkende partijen geborgd. Je vindt hier richtlijnen die de NTS en het medisch werkveld heeft opgesteld en geautoriseerd. 

Modelprotocol

Het modelprotocol is de basis voor professionals op het gebied van orgaan- en weefseldonatie. Het beschrijft de donatieprocedure vanaf de donorherkenning tot het moment dat de donor naar de operatiekamer of het mortuarium gaat. Het bestaat uit 2 delen: orgaandonatie en weefseldonatie.

> Naar Modelprotocol 

Kwaliteitsstandaard Donatie

De Kwaliteitsstandaard Donatie beschrijft de zorg aan naasten en wat hun rol is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister. Met de standaard willen we zo veel mogelijk recht doen aan de wil van de patiënt zoals geregistreerd in het Donorregister. 

> Naar de kwaliteitsstandaard

Hersendoodprotocol

Het Hersendoodprotocol beschrijft stapsgewijs de onderzoeken die een arts bij wet verplicht is uit te voeren voor het vaststellen van de hersendood.

> Naar Hersendoodprotocol

Protocol Kind als donor

Het protocol Kind als donor omschrijft de omgang met ouders van donoren jonger dan 18 jaar. In het protocol staat alle informatie uit het Modelprotocol voor  donoren jonger dan 18 jaar bij elkaar.

> Naar Protocol

Richtlijn orgaandonatie na euthanasie

Een euthanasiepatiënt kan de wens hebben om orgaandonor te worden. Hoe wordt hier invulling aan gegeven? Het belang van de patiënt staat hierbij altijd voorop. Professionals en patiëntenorganisaties stelden de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie op.

> Naar Richtlijn

Richtlijnen mortuariamedewerkers

Instructies en poster voor mortuariummedewerkers die te maken krijgen met weefseldonatie.

> Naar richtlijnen en instructies 

Protocol Kwaliteit en Veiligheid orgaandonatie

Het Protocol Kwaliteit en Veiligheid orgaandonatie regelt kwaliteit en veiligheid bij elke stap van orgaandonatie, van controle van identiteit van de donor tot vervoer en traceerbaarheid van organen en melding van ongewenste voorvallen.

> Naar Protocol

Protocollen lever  

Actuele protocollen voor transplantatie staan op de website van de NTV:

  • Protocol indicatie en selectie voor levertransplantatie bij volwassenen en kinderen in Nederland
  • Protocol Indication and selection of patients with colorectal carcinoma liver metastases eligible for liver transplantation
  • Protocol Levertransplantatie (OLT): Indicatiestelling en selectie voor levertransplantatie bij patiënten met perihilair cholangiocarcinoom
  • Protocol indicatie en selectie voor NET
  • Richtsnoer Levertransplantatie bij Hepatocellulair Carcinoom 
  • Criteria en werkwijze (N)SE's lever transplantatie
  • Protocol indicaties ex-situ machine perfusie donorlevers

Protocollen nieren

Alle actuele protocollen voor nierdonatie en -transplantatie staan op de website van de NTV.

> Naar alle nierprotocollen (website NTV)

Richtlijnen COVID-19 

> Naar Richtlijnen COVID-19

Europese richtlijnen

De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit voor gelijke kwaliteit en veiligheid van menselijke organen en weefsels. Elk EU-land heeft bevoegde autoriteiten voor de uitvoering van de EU-richtlijnen. In Nederland is dit de NTS in samenwerking met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De NTS stelt onder andere werkprocedures vast voor het veilig vervoeren van organen. Onderstaande richtlijnen zijn verwerkt in Nederlandse wetten en protocollen:

Toezicht op naleven protocollen

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt het dagelijks toezicht op de weefselbanken, de ziekenhuizen en de NTS. Sommige van de protocollen zijn verplicht. Zo kan bij het niet naleven van het protocol Kwaliteit en Veiligheid en het Hersendoodprotocol de inspectie maatregelen nemen, zoals een bevel, aanwijzing of dwangsom.