Richtlijnen en instructies

Een richtlijn is het uitgangspunt bij medisch handelen. Bekijk de belangrijkste richtlijnen voor professionals werkzaam op het gebied van donatie en transplantatie.

Je vindt hier richtlijnen die de NTS en het medisch werkveld heeft opgesteld en geautoriseerd. Samen met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd zorgt de NTS er ook voor dat de Europese richtlijn orgaandonatie wordt uitgevoerd.

Richtlijn donatie na euthanasie

Een euthanasiepatiënt kan de wens hebben om orgaandonor te worden. Hoe wordt hier invulling aan gegeven? Het belang van de patiënt staat hierbij altijd voorop. Professionals en patiëntenrganisaties stelden de richtlijn Orgaandonatie na euthanasie op.

> Richtlijn Orgaandonatie na euthanasie
 

Instructies mortuariummedewerkers

Mortuariummedewerkers kunnen te maken krijgen met een overledene die donor is. Wat is belangrijk voordat iemand weefsels doneert? Lees de informatie en tips en download de poster.

> Naar de instructies 

Richtlijnen COVID-19 

NTS volgt de ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie en past hierop het beleid op het gebied van donatie en -transplantatie aan.

> Richtlijnen COVID-19

Europese richtlijnen

De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit voor gelijke kwaliteit en veiligheid van menselijke organen en weefsels. Elk EU-land wijst bevoegde autoriteiten aan om de EU-richtlijnen uit te voeren. In Nederland is dit de NTS in samenwerking met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Zo stelt de NTS werkprocedures vast voor het veilig vervoeren van organen. In vergaderingen van de Europese Commissie delen de landen kennis op het gebied van donatie en transplantatie. Onderstaande richtlijnen zijn verwerkt in Nederlandse wetten en protocollen:

Ook interessant