Richtlijnen

Hier vindt u de richtlijnen die de NTS en het medisch werkveld heeft opgesteld en geautoriseerd. Ze zijn het uitgangspunt bij medisch handelen. Samen met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd zorgt de NTS er ook voor dat de Europese richtlijn orgaandonatie wordt uitgevoerd.

EU richtlijnen

De Europese Unie vaardigt richtlijnen uit voor gelijke kwaliteit en veiligheid van menselijke organen en weefsels. Zo beschermt de EU de volksgezondheid van EU landen en voorkomt infectieziekten. Ook kunnen Europese lidstaten door gelijke kwaliteit en veiligheid beter organen en weefsels uitwisselen.

Elk EU-land wijst 'bevoegde autoriteiten' aan om de EU-richtlijnen uit te voeren. De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is zo'n bevoegde autoriteit. Samen met het ministerie van VWS en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) zorgt de NTS ervoor dat de Europese richtlijn orgaandonatie wordt uitgevoerd. Zo stelt de NTS bijvoorbeeld werkprocedures vast voor het veilig vervoeren van organen. De Europese Commissie organiseert regelmatig vergaderingen voor alle bevoegde autoriteiten. Zo deelt de NTS haar kennis op het gebied van donatie en transplantatie met andere EU landen.   

Onderstaande richtlijnen zijn verwerkt in Nederlandse wetten en protocollen: