Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Deel 1 – Orgaandonatie

Dit deel van het protocol gaat over postmortale orgaandonatie.

Het proces van postmortale orgaandonatie wordt in Schema 1 chronologisch weergegeven. Het schema laat zien op welk moment welke stappen van toepassing zijn, wie verantwoordelijk is voor welke stap en wat elke stap inhoudt. De stappen worden toegelicht in de hoofdstukken.