Deel 1 – Orgaandonatie

1. Inleiding: het orgaandonatieproces

In het schema wordt onderscheid gemaakt tussen de DBD-procedure en de DCD-procedure. Per procedure worden er verschillende stappen genomen. Bij een DBD-procedure wordt eerst de dood vastgesteld, terwijl bij een DCD-procedure de dood pas in de laatste fase wordt vastgesteld. In paragraaf 1.1 wordt dit toegelicht. De aanmelding van de donor en de organisatie van de logistiek zijn voor beide procedures gelijk. Deze taken worden beschreven in hoofdstuk 6.

Modelprotocol april 2019 Schema 1: Overzicht orgaandonatie
Schema 1: Overzicht orgaandonatie

Hoe de orgaandonatieprocedure eruitziet, en op welk moment welke stappen worden gezet, hangt af van de wijze waarop de dood van de patiënt wordt vastgesteld. De procedures worden pas gestart nadat er met de familie gesproken is over donatie. Er zijn twee soorten procedures: DBD en DCD.