Terug naar het vorige niveau: Deel 1 – Orgaandonatie

8. Informatieverstrekking aan familie en nazorg

Dit hoofdstuk geeft handvatten aan de ODC om de familieleden te informeren over de donatieprocedure en hen tijdens de procedure te begeleiden. In Schema 8 is te zien dat de informatieverstrekking en zorg voor de familie een proces vormen dat tijdens de gehele procedure loopt.