Medisch professionals

Donorregister raadplegen en/of aanmelden donor

Update 21 maart COVID19: ORGAANDONATIEPROCEDURES GAAN DOOR. WEEFSELDONATIE ALLEEN MOGELIJK I.C.M. ORGAANDONATIE . ALTIJD TESTEN OP COVID19. 

071 - 579 57 95

Alleen voor medisch professionals bij een mogelijke donor.

Alleen weefseldonatie indien orgaandonatie! Bel het OC als u als arts vragen heeft. Gezien het risico op besmetting van COVID-19 moeten alle donoren getest worden op het virus.

24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Cijfers over orgaandonatie en transplantatie

Hoeveel mensen staan er op de wachtlijst? Hoeveel donaties en transplantaties van weefsels en organen waren er in een bepaalde periode? 

Inschrijven op de NTS nieuwsbrief voor medisch professionals