Projecten en pilots

Bij de NTS werken we aan het verbeteren van de organisatie van donatie. Bekijk welke projecten er lopen en wat de doelstellingen zijn.

De NTS heeft op verzoek van VWS een advies opgesteld over een Toekomstbestendige Organisatie van Donatie. Er zijn twee pilots om een nieuwe werkwijze te testen in de praktijk. 

Pilot WDC

De pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC) gaat over de inzet van een weefseldonatiecoördinator. Met de inzet van deze WDC willen we aantonen dat door het opdoen van meer kennis en ervaring, de zorg voor nabestaanden verbetert, het toestemmingspercentage omhoog gaat en de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt.

> Meer over WDC

Pilot VobO

In de pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een orgaandonatiecoördinator (ODC). We kijken of die extra steun leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen.

> Meer over VobO

Bouwen aan Donatiezorg (BaD)

De pilots vallen onder het programma Bouwen aan Donatiezorg (BaD). 

> Meer over Bouwen aan Donatiezorg (BaD)

Blijf altijd op de hoogte

Wil je altijd het laatste nieuws ontvangen over lopende projecten en nieuwe ontwikkelingen? Meld je dan nu aan!