Voor de pers

Ben je bezig met een artikel voor de media of heb je als journalist een persverzoek? Neem gerust contact op.

Waarborg anonimiteit donor en ontvanger

De NTS publiceert veel data over donatie of transplantatie van organen of weefsels. We doen er alles aan om de anonimiteit van donor en ontvanger te waarborgen. Ook als journalist is het belangrijk om hier alert op te zijn en te voorkomen dat een donor en ontvanger elkaars identiteit kunnen achterhalen. Vermijd daarom bij verhalen over dit thema details die iets zeggen over tijd, plek en specifieke omstandigheden van een donatie of transplantatie.

> Meer info en tips

Professionals over hun werk

Lees de interviews met zorgverleners die werken op het gebied van donatie en transplantatie. Heb je een arts nodig voor een interview? Neem dan contact met ons op.

Naar de artikelen

Over de NTS

Orgaantransplantaties redden ieder jaar honderden levens. Weefseltransplantaties verbeteren de kwaliteit van leven van nog veel meer mensen. Zorgverleners uit de ziekenhuizen zorgt de Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) ervoor dat de donatie en transplantatie zorgvuldig verloopt. Dit is belangrijk werk. Want helaas overlijden nog steeds te veel mensen, omdat er niet op tijd een orgaan beschikbaar is.