Wat doen wij?

De Nederlandse Transplantatie Stichting werkt aan de verbetering van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie. We ondersteunen de donorziekenhuizen en transplantatiecentra in Nederland.

Sinds de komst van de Wet op de orgaandonatie in 1997 heeft de Nederlandse Transplantatie Stichting de taak om donatie en transplantatie in goede banen te leiden. Dat doen we in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Sinds de oprichting hebben we ruim 25.000 mensen kunnen helpen met een donororgaan, en nog veel meer met donorweefsel.

Hoe doen we dat?

  • Het Orgaancentrum is verantwoordelijk voor het raadplegen van het Donorregister voor potentiele orgaan- en weefseldonoren. Daarnaast zijn wij hoofdzakelijk bezig met de coördinatie van de gehele weefselprocedure inclusief de beoordeling van de geschiktheid van de weefsels, de uitname van de weefsels, de transplantatie en de nazorg
  • We ondersteunen alle ziekenhuizen en andere zorginstellingen in het land bij donatiewerkzaamheden. Dit betekent onder andere dat we cursussen ontwikkelen en aanbieden aan medische professional
  • We geven informatie en voorlichting over orgaan- en weefseldonatie en transplantatie aan het algemene publiek en aan professionals in het medisch werkveld.

We werken nauw samen met veel samenwerkingspartners. Dit zijn onder andere ziekenhuizen, Eurotransplant, organisaties voor uitname en vervoer van organen en weefsels en met weefselbanken. We hebben intensief contact met ziekenhuizen waar patiënten een transplantatie krijgen. Samen met het medisch werkveld verzamelen we data en analyseren we (de lange termijn) effecten van donatie en transplantatie.

Donatie in de regio

Voor donatie en transplantatie is Nederland opgedeeld in 7 regio’s. Deze regio’s zijn bestaan uit kernziekenhuizen en satellietziekenhuizen die verbonden zijn met de universitaire ziekenhuizen met transplantatiecentra. Wil je meer weten over de regionale en lokale uitvoering van het donatiebeleid? 

> Meer over donatie in de regio

Professionals in beeld

Bij orgaandonatie en -transplantatie komt veel kijken. Een goede samenwerking is van levensbelang. Er zijn twee series video's gemaakt waarin 5 professionals vertellen over hun rol in het donatieproces en wat hun werk zo bijzonder maakt. 

> Bekijk de serie video's over orgaandonatie

> Bekijk de serie video's over weefseldonatie

Meer over NTS