Informatiemateriaal bestellen

Voor professionals

Hier vindt u formulieren, folders en brochures voor medisch professionals, maar ook informatie om uit te delen aan patiënten of nabestaanden. De meeste folders zijn kosteloos te bestellen.

Donatieformulier

Het nieuwe donatieformulier is bestemd voor artsen en ziekenhuizen. Zij gebruiken het voor de verslaglegging van een (mogelijke) donatieprocedure na overlijden. 

Meer informatie over het nieuwe donatieformulier.

Bestellen is ook nog steeds mogelijk. Hieraan zijn kosten verbonden. Ga voor bestellen naar de online bestelmodule van Drukkerij Uleman. 

Prijzen:

 • 250 exemplaren € 280, - 
 • 500 exemplaren € 305, - 
 • 1000 exemplaren € 355, - 

De prijzen zijn exclusief BTW.

DCD-hartdonatie kaartje

Met dit kaart informeren we u over de mogelijkheden en voorwaarden voor DCD-hart donatie in uw ziekenhuis.

Het DCD-hartdonatie zakkaartje voor intensivisten.

Zakkaartje Donorherkenning (criteriakaartje)

Een overzicht van alle criteria en contra-indicaties met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie. In het stroomschema is de procedure in één overzicht te zien. De vormgeving is per november 2021 herzien.

Het kaartje heeft een QR-code die makkelijk te scannen is met een mobiele telefoon en doorlinkt naar de pagina Donorherkenning met de meest actuele criteria en contra-indicaties.

Let op: op dit moment is het niet mogelijk om een bestelling te plaatsen voor het zakkaartje Donorherkening

Donorformulieren

Kosteloos - pakket van 75 stuks

Registreren als donor gaat het snelst en gemakkelijkst online. Direct met de digitale handtekening DigiD. Dat kan op de website van het Donorregister.

Voor acties of evenementen binnen ziekenhuizen of andere grote organisaties waar een papieren formulier beschikbaar moet zijn, kunt u een pakket aanvragen van 75 donorformulieren.

Afscheid na orgaan- en weefseldonatie - Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers

U kunt in uw werk als uitvaartondernemer/uitvaartverzorger of mortuariummedewerker te maken krijgen met een overledene die orgaan of weefseldonor is geweest.

In deze brochure vindt u onder andere informatie over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Wat houdt donatie in en welke procedure wordt gevolgd?
 • Wie meldt een donor aan?
 • Wat is de procedure en nazorg bij een donatie?
 • Welke begeleiding is er voor nabestaanden van een donor?
 • Naar wie kunnen nabestaanden doorverwezen worden bij eventuele vragen?
 • Wie betaalt de bijkomende kosten van een weefseldonatieprocedure?

Orgaandonatie - Informatie voor naasten

Deze brochure is bedoeld voor de familie van een orgaandonor. In deze brochure leest u meer informatie over de procedure rond orgaandonatie.

Weefseldonatie - Informatie voor naasten

Iemand in uw naaste omgeving is overleden, met de informatie uit deze brochure weet u hoe weefseldonatie in zijn werk gaat.

Een nier bij leven geven aan een ander

Denkt u erover om één van uw nieren te geven aan een ander? Dan kunt u het leven van een nierpatiënt redden! Hier kunt u de brochure een nier geven aan een ander bestellen. 

Inhoud:

 • Waarom heeft iemand een nier van een ander nodig
 • Leven met één nier
 • Wat kan er misgaan als u een nier geeft aan een ander?
 • Wanneer kunt u een nier geven aan een ander?
 • De operatie en daarna
 • Kosten en vergoedingen

Druk: (2020)

Cross-over

Wilt u een nier geven aan een ander? U kunt dan namelijk het leven redden van een nierpatiënt. Maar soms is het niet mogelijk om uw nier te geven aan de patiënt die u wilt helpen. Met een ruiltransplantatie kunt u deze patiënt dan alsnog helpen. U geeft jouw nier aan een andere patiënt en de donor van die patiënt geeft zijn nier aan uw patiënt. Hier kunt u de brochure cross-over nierdonatie bestellen. 

Inhoud:

 • Wat is ruiltransplantatie?
 • Wanneer heeft een ruiltransplantatie zin?
 • Wat betekent ruiltransplantatie voor donor en patient?
 • Wat zijn de gevolgen voor de plaats op de wachtlijst?
 • Wanneer zijn de operaties?
 • Wie betaalt de kosten bij een ruiltransplantatie?
 • Ruiltransplantatie stap voor stap

Druk: (2020)

Handleiding: Weefseldonatie na euthanasie

Handleiding & checklist voor de (huis)arts.

Schouwenvelop voor huisartsen

Deze compacte envelop bevat alle documenten die nodig zijn bij een schouw t.a.v. het bespreken en uitvoeren van een procedure voor weefseldonatie. Voeg zelf de A- en B-formulieren toe, dan heeft altijd alle schouwpapieren bij elkaar in de dokterstas. De C5-envelop is leeg na gebruik en bevat geen overbodige informatie.

Let op: een set bestaat uit 10 gevulde enveloppen

Inhoud schouwenvelop:

 • Stappenplan voor de 1e lijn: dit stappenplan leidt u stap voor stap door de procedure van weefseldonatie in de 1e lijn. Het raadplegen mag gebeuren door de doktersassistente of triagiste. Zie hiervoor ook de werkinstructie, die apart te downloaden is om op te hangen in de backoffice bij de assistente.
 • Vragenlijst bij aanmelding van een donor: deze vragen stelt de NTS bij de aanmelding van een donor. Wij adviseren deze vragen met de familie door te nemen, voordat u de NTS belt. Als u niet op alle vragen een antwoord weet, kan de NTS navraag doen in het ziekenhuis of bij andere betrokken hulpverleners.
 • Informatiebrochure voor naasten: deze brochure geeft antwoord op veel voorkomende vragen. De brochure reikt u uit aan de familie. Deze praktische ondersteuning kan natuurlijk ook dienen als naslag voor de huisarts zelf.

Bedankbrievenboek

Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor.

‘Hoe kan ik je ooit bedanken?‘ is een verzameling van bedankbrieven van mensen die een orgaan of weefsel hebben ontvangen, opgenomen in een kleurrijk boek. Een boek met brieven van mensen die een orgaan of weefsel hebben ontvangen aan de nabestaanden van hun donor.

Hier ziet u een plaatje van het Bedankbrievenboek
Bedankbrievenboek

In de brieven vindt u alle emoties terug: een mengeling van dankbaarheid en blijdschap, maar ook het medeleven met het verdriet van de nabestaanden. En voor velen ook de worsteling met dit dubbele gevoel.

Voor professionals en nabestaanden zijn de boeken gratis te bestellen. De boeken kunnen door donatieprofessionals worden meegegeven aan nabestaanden van een donor als zij daar prijs op stellen. Bestellen kan via info@transplantatiestichting.nl onder vermelding van ‘Hoe kan ik je ooit bedanken?’ en uw adresgegevens.