Informatiemateriaal bestellen

Voor professionals

Donorformulieren

Kosteloos - pakket van 75 stuks

Registreren als donor gaat het snelst en gemakkelijkst online. Direct met de digitale handtekening DigiD. Dat kan op de website van het Donorregister.

Voor acties of evenementen binnen ziekenhuizen of andere grote organisaties waar een papieren formulier beschikbaar moet zijn, kunt u een pakket aanvragen van 75 donorformulieren.

Criteriakaartje

Kosteloos

Een overzicht van alle criteria en contra-indicaties met betrekking tot orgaan- en weefseldonatie. In het stroomschema is de procedure in één overzicht te zien. 

Donatieformulier

Het donatieformulier is bestemd voor artsen en ziekenhuizen. Zij gebruiken het voor de verslaglegging van een (mogelijke) donatieprocedure na overlijden.

Download dit formulier als PDF of bestel een aantal gedrukte exemplaren rechtstreeks bij de drukker. Ga voor bestellen naar de online bestelmodule van Drukkerij Uleman. Hieraan zijn kosten verbonden.

Prijzen in 2020 

 • 100 exemplaren € 100, - 
 • 200 exemplaren € 200, - 
 • 250 exemplaren € 280, - 
 • 500 exemplaren € 305, - 
 • 1000 exemplaren € 355, - 

Tot het eind van het jaar is het mogelijk om minder formulieren te bestellen. Vanaf 2021 beginnen de oplagen weer vanaf 250 exemplaren.

De prijzen zijn exclusief BTW.

Afscheid na orgaan- en weefseldonatie - Informatie voor uitvaartverzorgers en mortuariummedewerkers

Kosteloos

U kunt in uw werk als uitvaartondernemer/uitvaartverzorger of mortuariummedewerker te maken krijgen met een overledene die orgaan of weefseldonor is geweest.

In deze brochure vindt u onder andere informatie over onder andere de volgende onderwerpen:

 • Wat houdt donatie in en welke procedure wordt gevolgd?
 • Wie meldt een donor aan?
 • Wat is de procedure en nazorg bij een donatie?
 • Welke begeleiding is er voor nabestaanden van een donor?
 • Naar wie kunnen nabestaanden doorverwezen worden bij eventuele vragen?
 • Wie betaalt de bijkomende kosten van een weefseldonatieprocedure?

Orgaandonatie - Informatie voor familie 

Kosteloos

Deze brochure is bedoeld voor de familie van een orgaandonor. In deze brochure leest u meer informatie over de procedure rond orgaandonatie.

Download de folder Orgaandonatie - Informatie voor familie

Wat gebeurt er als er een overledene weefseldonor is? Informatie voor familie

Iemand in uw naaste omgeving is overleden, met de informatie uit deze brochure weet u hoe weefseldonatie in zijn werk gaat.

Download de folder Wat gebeurt er als er een overledene weefseldonor is

Handleiding: Weefseldonatie na euthanasie

Handleiding & checklist voor de (huis)arts.

Download de handleiding

Schouwenvelop voor huisartsen

Deze compacte envelop bevat alle documenten die nodig zijn bij een schouw t.a.v. het bespreken en uitvoeren van een procedure voor weefseldonatie. Voeg zelf de A- en B-formulieren toe, dan heeft altijd alle schouwpapieren bij elkaar in de dokterstas. De C5-envelop is leeg na gebruik en bevat geen overbodige informatie.

Let op: een set bestaat uit 10 gevulde enveloppen

Inhoud schouwenvelop:

 • C-formulier: toestemmingsformulier voor donatie. Dit formulier vult u als allerlaatste in nadat de hele procedure is doorlopen en overledene inderdaad in aanmerking komt voor donatie en familie toestemming geeft. Dit formulier laat u samen met de A- en B-formulieren achter voor de begrafenisondernemer.
 • Stappenplan voor de 1e lijn: dit stappenplan leidt u stap voor stap door de procedure van weefseldonatie in de 1e lijn. Het raadplegen mag gebeuren door de doktersassistente of triagiste. Zie hiervoor ook de werkinstructie, die apart te downloaden is om op te hangen in de backoffice bij de assistente.
 • Vragenlijst bij aanmelding van een donor: deze vragen stelt de NTS bij de aanmelding van een donor. Wij adviseren deze vragen met de familie door te nemen, voordat u de NTS belt. Als u niet op alle vragen een antwoord weet, kan de NTS navraag doen in het ziekenhuis of bij andere betrokken hulpverleners.
 • Brochure voor de familie: deze brochure geeft antwoord op veel voorkomende vragen. De brochure reikt u uit aan de familie. Deze praktische ondersteuning kan natuurlijk ook dienen als naslag voor de huisarts zelf.
Hier ziet u een plaatje van het Bedankbrievenboek
Bedankbrievenboek

Bedankbrievenboek

Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor.

‘Hoe kan ik je ooit bedanken?‘ is een verzameling van bedankbrieven van mensen die een orgaan of weefsel hebben ontvangen, opgenomen in een kleurrijk boek. Een boek met brieven van mensen die een orgaan of weefsel hebben ontvangen aan de nabestaanden van hun donor.

In de brieven vindt u alle emoties terug: een mengeling van dankbaarheid en blijdschap, maar ook het medeleven met het verdriet van de nabestaanden. En voor velen ook de worsteling met dit dubbele gevoel.

Voor professionals en nabestaanden zijn de boeken gratis te bestellen. De boeken kunnen door donatieprofessionals worden meegegeven aan nabestaanden van een donor als zij daar prijs op stellen. Bestellen kan via info@transplantatiestichting.nl onder vermelding van ‘Hoe kan ik je ooit bedanken?’ en uw adresgegevens.