Uitleg bij donatieformulier

Waarom is het belangrijk dit formulier in te vullen? Met het invullen van het donatieformulier wordt de medisch professional zich meer bewust van de mogelijkheid tot donatie bij elke overledenen. Daarnaast krijgt de NTS op deze manier meer zicht op het donorpotentieel.

Hoe vul je het donatieformulier in?

  • Identificatie/ patiëntensticker Dient als identificatie van overledene en potentiële donor. Staan de gevraagde gegevens er niet op? Gebruik dan een ponsplaatje of patiëntensticker.
  • Donorherkenning door de arts.
  1. De doodsoorzaak kan een contra-indicatie voor donatie zijn. Wanneer er sprake is van een onbekende doodoorzaak overleg dan met het orgaancentrum van de NTS (071 5 795 795).
  2. Is volgens u de overledene medisch geschikt voor orgaandonatie? Alleen de voorgedrukte opties zijn absolute contra-indicaties voor orgaandonatie. Zijn er geen absolute contra-indicaties en is er nog sprake van intacte circulatie overleg dan met het orgaancentrum van de NTS (071 5 795 795) of de dienstdoende orgaandonatiecoördinator.
  3. Is volgens u de overledene medisch geschikt voor weefseldonatie? De voorgedrukte opties zijn de meest voorkomende absolute contra-indicaties voor weefseldonatie. Overleg bij twijfel met het orgaancentrum van de NTS (071 579 57 95).

Wilsbeschikking overledene

  1.  De Wet op orgaandonatie verplicht de medisch professional in het ziekenhuis om altijd het Donorregister te raadplegen bij een infauste prognose of na overlijden, indien de patiënt mogelijk geschikt is als donor.
  2. Is er een ‘eigen verklaring’ zoals een donorcodicil of andere wilsbeschikking aanwezig, dan moeten de verklaringen vergeleken worden. Vanuit de nieuwe Wod (art. 20 lid 3 en 4) volgt dat • bij uitkomst in het Donorregister ‘toestemming of geen bezwaar’ altijd de eigen verklaring geldt (i.p.v. de registratie in het Donorregister). • bij overige uitkomsten vanuit het Donorregister geldt de meest recente verklaring. Hiervoor vragen we u de datum van de andere verklaring te noteren.

Donatiegesprek

De wilsbeschikking van de potentiële donor is altijd leidend. Afhankelijk van de wilsbeschikking in het Donorregister dienen vervolgstappen genomen te worden. Indien uitkomst Donorregister bij wilsbekwame patiënt:

  • Toestemming of geen bezwaar → informeer naasten dat er donatie plaats vindt. Let op: bij en ‘toestemming’ of ‘geen bezwaar’-registratie hebben nabestaanden1 de mogelijkheid om aannemelijk te maken dat de registratie of donatie tegen de wens van de patiënt was.
  • Partner of familie beslist of aangewezen persoon beslist → vraag toestemming aan partner, familie (nabestaanden t/m de 2e graad) of aangewezen persoon.
  • Nee →informeer naasten dat er geen donatie plaatsvindt. Indien wordt afgeweken van de wilsbeschikking van de patiënt noteer hiervan de reden. NB men kan niet afwijken van een geen toestemming-registratie. Is de patiënt wilsonbekwaam ga dan naar www.donatiegesprek.nl voor meer informatie over de betekenis van de wilsbeschikking en met wie u het donatiegesprek dient te voeren.

Aanmelding donor bij NTS

Is de overledene niet aangemeld als donor bij het Orgaancentrum van de NTS (071 5 795 795) geef dan de reden hiervan aan. Bij een niet-natuurlijke dood moet het lichaam eerst vrijgegeven worden voordat de uitname kan plaatsvinden. Dit kunt u afstemmen het orgaancentrum van de NTS (071 5 795 795).

Ondertekening

Onderteken het formulier en stuur het met de overledene mee naar het mortuarium, zodat het bij de donatiecoördinator terecht komt. Invulling van het donatieformulier is een verplichting bij iedere overledene binnen een ziekenhuis en dient op basis van de WOD (Wet op de Orgaandonatie) artikel 20, 5e lid.