Terug naar het vorige niveau: 8. Informatieverstrekking aan familie en nazorg

8.5. Nazorg

Er zijn voor nabestaanden verschillende vormen van nazorg beschikbaar. De ODC brengt deze in het gesprek met de familie (voor of na de procedure) naar voren:

  • Heeft de patiënt kortere of langere tijd op de intensive care gelegen? Dan kan de familie een nagesprek krijgen met de medewerkers van die afdeling.
  • 2 keer per jaar verschijnt er een informatieblad van en voor nabestaanden van orgaan- en weefseldonoren. Dit blad heet: ‘Nabestaanden Contact’. Het is te bestellen via info@transplantatiestichting.nl.
  • Als nabestaanden meer willen weten over de impact van een transplantatie op het leven van de ontvanger, dan is het boek ‘Hoe kan ik je ooit bedanken?’ aan te raden.  In dit boek staan verschillende bedankbrieven van ontvangers. Het is te bestellen via info@transplantatiestichting.nl.
  • Regelmatig komt het voor dat de ontvanger van een orgaan of weefsel de  nabestaanden van de donor per brief wil bedanken. Deze wordt via de ODC naar de nabestaanden gestuurd. De ODC controleert deze brief op herleidbaarheid. Vervolgens neemt de ODC contact op met de familie van de donor om te vragen of zij deze brief willen ontvangen.