Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Deel 2 – Weefseldonatie

Dit deel van het protocol gaat over postmortale weefseldonatie. Dit proces verloopt in 7 stappen, waarvan sommige parallel verlopen. Deze stappen worden in de volgende hoofdstukken beschreven. Hieronder ziet u om welke stappen het gaat en in welke hoofdstukken ze aan de orde komen.