Terug naar het vorige niveau: Deel 2 – Weefseldonatie

3. Donorregister raadplegen en vervolgstappen bepalen

Voor het raadplegen van het Donorregister en het bepalen van de vervolgstappen geldt voor weefseldonatie hetzelfde als voor orgaandonatie. Daarom verwijzen we hiervoor naar Deel 1: Orgaandonatie, hoofdstuk 3: Donorregister raadplegen en vervolgstappen bepalen. Dat hoofdstuk beschrijft hoe, door wie en wanneer het Donorregister geraadpleegd moet worden. Ook beschrijft het hoofdstuk wat de verschillende registraties betekenen en wat er per type registratie van de functionaris verwacht wordt.

Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen wilsbekwame patiënten en wilsonbekwame patiënten. Bij wilsonbekwame patiënten is de procedure bij weefseldonatie iets anders dan bij orgaandonatie.

Daarover leest u meer in paragraaf 3.3.

Wet op de orgaandonatie (Wod)

Alle paragrafen in hoofdstuk 3 zijn een praktische uitwerking van de Wet op de orgaandonatie (Wod). Daar mag dus niet van worden afgeweken. Schema 11 geeft weer waar deze stappen zich bevinden in het weefseldonatieproces.