Terug naar het vorige niveau: 2. Donorherkenning

2.4. Donatie niet mogelijk, wat nu?

Zijn er contra-indicaties of valt de patiënt niet binnen de leeftijdscriteria? Dan is weefseldonatie niet mogelijk. Vul in dat geval wel het donatieformulier in en geef daarin aan: ‘Geen donatie’. Vul daarbij de contra-indicatie in.