Terug naar het vorige niveau: 2. Donorherkenning

2.1. Voorwaarden voor weefseldonatie

Iedere overledene die jonger is dan 86 jaar kan weefseldonor worden. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

  • De datum en het tijdstip van overlijden zijn bekend.
  • Er is geen sprake van een of meer contra-indicaties (paragraaf 2.2 en 2.3).

Neem bij twijfel over de geschiktheid van de patiënt voor weefseldonatie contact op met het Orgaancentrum via 071 579 57 95.