Terug naar het vorige niveau: Deel 2 – Weefseldonatie

4. Het donatiegesprek

Na de raadpleging van het Donorregister vindt er altijd een gesprek plaats met de naasten van de patiënt over de registratie in het Donorregister. Dit gesprek noemen we het initiële deel van het donatiegesprek. De richtlijnen voor dit gesprek zijn bij weefseldonatie hetzelfde als bij orgaandonatie. Daarom verwijzen we hiervoor naar Deel 1: Orgaandonatie, hoofdstuk 4: Het donatiegesprek. Dat hoofdstuk beschrijft de uitgangspunten voor het gesprek en de omgang met de naasten. Ook beschrijft dit hoofdstuk wie dit gesprek voert, met welke naasten en nabestaanden het gesprek plaatsvindt en hoe de functionaris kan omgaan met eventuele bezwaren tegen de registratie of de donatie.

Alle paragrafen in hoofdstuk 4 zijn een praktische uitwerking van de Wet op de orgaandonatie (Wod). Daar mag dus niet van worden afgeweken. Schema 12 geeft weer waar deze stappen zich bevinden in het weefseldonatieproces.