Terug naar het vorige niveau: Deel 2 – Weefseldonatie

8. Nazorg voor nabestaanden bij een weefseldonatie- procedure

Dit hoofdstuk beschrijft hoe de NTS de nabestaanden van de donor informeert over de resultaten van de weefseldonatie. Dit gebeurt alleen als de nabestaanden dit zelf willen. Het hoofdstuk beschrijft ook waar de nabestaanden terechtkunnen met vragen en hoe wordt omgegaan met bedankbrieven van ontvangers. Schema 16 geeft aan dat deze  stap plaatsvindt na de weefseldonatieprocedure.