Terug naar het vorige niveau: 8. Nazorg voor nabestaanden bij een weefseldonatie- procedure

8.2. Hoe en waarover worden de nabestaanden geïnformeerd?

Als de nabestaanden van de donor hebben aangegeven dat ze informatie over de donatie willen ontvangen, krijgen ze 2 brieven van de NTS. De informatie in deze brieven is anoniem en niet te herleiden naar de ontvanger.

Binnen 1 week na het overlijden ontvangen de nabestaanden de eerste brief. Hierin laat de NTS weten welke weefsels er bij de donor zijn uitgenomen. De donatiecoördinator verzorgt de informatievoorziening aan de aanmeldend arts in het ziekenhuis.

4 tot 6 weken na het overlijden ontvangen de nabestaanden de tweede brief. Hierin staat het resultaat van het onderzoek door de weefselbank: zijn de weefsels goed- of afgekeurd? Het resultaat van het onderzoek is op het moment van versturen van de brief nog niet altijd bekend.

Is er oogweefsel gedoneerd, dan staat in deze brief ook of de cornea’s daadwerkelijk zijn getransplanteerd. Als de ontvanger van de cornea’s hiervoor toestemming heeft gegeven, dan worden de leeftijd en het geslacht van de ontvanger in de brief vermeld.

De nabestaanden vinden bij deze brief 2 aanvraagformulieren, namelijk voor:

  • de folder ‘Weefseldonatie. Informatie voor nabestaanden’;
  • het boek ‘Hoe kan ik je ooit bedanken? Brieven van getransplanteerden aan de nabestaanden van hun donor’.

Hebben de nabestaanden vragen over de donatie? Dan kunnen zij altijd bellen met de NTS of deze vragen per mail stellen via nabestaanden@transplantatiestichting.nl.