Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Introductie

Het modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie beschrijft stap voor stap het verloop van de donatieprocedure: van de donorherkenning tot het moment dat de donor naar de operatiekamer wordt gebracht.

Het protocol bestaat uit 2 delen:

  • Deel 1: postmortale orgaandonatie
  • Deel 2: postmortale weefseldonatie

Daarnaast is er een protocol Kind als donor voor donoren jonger dan 18 jaar.

Gebruiksaanwijzing voor ziekenhuizen

Dit Modelprotocol is een voorbeeldprotocol. Het voldoet aan de eisen die de wet aan een ziekenhuisprotocol stelt. Ziekenhuizen kunnen het gebruiken om hun eigen ziekenhuisprotocol te controleren of aan te passen. De juridische status verschilt per hoofdstuk. Als een hoofdstuk een normatieve basis heeft, staat dit er expliciet bij vermeld. Dan mag er dus niet van afgeweken worden.

In dit Modelprotocol staat niet altijd aangegeven welke functionarissen bevoegd zijn voor het uitvoeren van een bepaalde taak. Dit moet het ziekenhuis zelf bepalen, en dit kan per ziekenhuis verschillen. Hiervoor is het handig om dit voorbeeldformulier te gebruiken om de bevoegde functionarissen vast te leggen.

Gebruiksaanwijzing voor zorginstellingen en huisartsen

Het mogelijk maken van weefseldonatie zou het uitgangspunt moeten zijn van zorginstellingen, maar zij zijn dit niet verplicht. Een arts hoeft het Donorregister niet te raadplegen als deze procedure niet mogelijk is in de zorginstelling. Indien dit wel het geval is, dan dient er in de zorginstelling een protocol voor donatie te zijn. Als er geen contra-indicaties voor weefseldonatie zijn, dan bepaalt de behandelend arts vanuit zijn eigen professionele verantwoordelijkheid of het Donorregister geraadpleegd wordt. Dit geldt ook voor de huisarts indien de patiënt thuis overlijdt.