Terug naar het vorige niveau: 8. Informatieverstrekking aan familie en nazorg

8.3. Rapportage van het gesprek

Alle verstrekte informatie aan de familie moeten worden vastgelegd in de volgende dossiers:

  • Medisch dossier: door de arts
  • Donatieformulier/overlijdensformulieren: door de arts
  • Verpleegkundig dossier: door de verpleegkundige
  • DPA, ODC-dossier: door de ODC

Bij niet-natuurlijk overlijden:

  • Overlijdenspapieren: door de forensisch arts. (LET OP: het donatieformulier moet worden ingevuld door de betrokken arts van het ziekenhuis.)