Beslisboom donatiegesprek

Via de interactieve beslisboom kun je nagaan met wie je het donatiegesprek moet voeren en wat de rol van de naasten is ten aanzien van de registratie van de donor in het Donorregister.

Is de patiënt wilsbekwaam en ≥ 12 jaar?

Ja, patiënt is wilsbekwaam en ≥ 12 jr

Nee, patiënt is wilsonbekwaam

Extra toelichting

Kinderen onder de 12 jaar.

Kinderen die jonger zijn dan 12 jaar kunnen zich niet registreren in het Donorregister. Een eventuele eigen wilsverklaring van het kind is niet rechtsgeldig. Donatie bij kinderen onder de 12 jaar is toegestaan als de ouder(s) met ouderlijk gezag of de voogd daarvoor toestemming geven. Daarvoor geldt het volgende:

  • Hebben beide ouders het ouderlijk gezag? Dan moeten zij allebei toestemming geven. Zijn ze het niet met elkaar eens, dan is er geen toestemming voor donatie.
  • Heeft één ouder het ouderlijk gezag? Dan moet die ouder toestemming geven.
  • Heeft geen van beide ouders het ouderlijk gezag? Dan moet de voogd toestemming geven. Het is aan het oordeel van de functionaris om te bepalen of de ouders bij het gesprek met de voogd aanwezig zijn.
  • Leven de ouder(s) die voorheen het ouderlijk gezag had(den) niet meer? Dan moet de voogd toestemming geven.

Wanneer is iemand wilsonbekwaam?

Bij orgaan- en/of weefseldonatie is iemand wilsonbekwaam als hij de informatie over orgaandonatie zelf niet kan verwerken. Hij kan om die reden zelf ook geen beslissing nemen. Het gaat erom of de persoon wilsbekwaam was ten tijde van de registratie in het Donorregister. Dan is de registratie geldig. Het kan soms onduidelijk zijn of de patiënt op dat moment wilsbekwaam was. Dan bespreekt de functionaris dit met de wettelijk vertegenwoordiger en/of de naasten van de patiënt. Het advies is om de wilsonbekwaamheid te bevestigen met behulp van verschillende bronnen.