Ga naar de inhoud

registreer je oporgaandonatie.nu

Scholieren vragen om onderwijs over orgaandonatie

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) organiseerde vandaag de eerste landelijke persdag voor schoolkrantredacteuren. In de aanloop naar de landelijke Donorweek (14 t/m 20 oktober) vraagt de stichting aandacht voor het belang van les over orgaandonatie aan jongeren. Uit onderzoek blijkt dat slechts bij 1 op de 6 18-jarigen orgaandonatie is behandeld in hun klas. Dit terwijl alle jongeren van 18 de belangrijke vraag krijgen om zich te registreren in het Donorregister.

In het Museum voor Communicatie in Den Haag gaf het merendeel van de 150 aanwezige scholieren aan graag les te krijgen over orgaandonatie. Na een prikkelend debat kregen zij de unieke kans om als echte reporters minister Edith Schippers het hemd van het lijf te vragen. Schippers deed een oproep aan scholen om orgaandonatie in de klas te behandelen. Jongeren ontvangen het jaar na hun 18e verjaardag een persoonlijke brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vraag of zij donor willen worden. Gemiddeld legt jaarlijks ruim een derde van deze jongeren zijn keuze vast over orgaandonatie.

Uit onderzoek blijkt: 40% twijfelt nog

Van de jongeren die nog niet geregistreerd staan, twijfelt maar liefst 40% nog. Dit blijkt uit representatief onderzoek uitgevoerd onder jongeren uit 1994 in opdracht van de NTS*. 'Het blijkt dat jongeren voornamelijk worden gemotiveerd om zich te registreren omdat ze hiermee levens kunnen redden. Ook vinden ze het belangrijk om hun eigen keuze te maken en de beslissing dus niet na overlijden aan hun nabestaanden over te laten', aldus Bernadette Haase, directeur van de NTS. 'Om een weloverwogen keuze te maken is heldere informatie over dit lastige onderwerp noodzakelijk. Hier ligt een belangrijke taak voor het onderwijs.' De NTS lanceerde begin 2012 DonorWise.nl, een digitaal lespakket over orgaan- en weefseldonatie speciaal voor het voortgezet onderwijs.

Prikkelende vragen en dilemma’s

Tv-presentator Eddy Zoëy trapte de persdag af met een aantal prikkelende vragen die hij het jonge publiek voorlegde. Zoëy interviewde vervolgens Djuna Maes, die op jonge leeftijd een longtransplantatie onderging. Zij onderstreepte het belang van het maken van een keuze voor orgaandonatie door jongeren. Onder leiding van Zoëy gingen de scholieren met elkaar in debat over de vele dilemma’s, vragen en misverstanden over orgaandonatie. Uit de discussie bleek dat verreweg de meeste aanwezige jongeren graag les zouden krijgen over orgaandonatie op hun school.

In gesprek met de minister

Journalist Rik van de Westelaken nam na afloop van het debat het stokje van Zoëy over en ging samen met de leerlingen in gesprek met minister Edith Schippers. Zij ging uitgebreid in op de vele interessante vragen van de scholieren en deed een oproep aan docenten om les te geven over orgaandonatie. 'Het is dan ook belangrijk dat jongeren goed geïnformeerd worden over orgaandonatie. Dat kan onder andere via school, bijvoorbeeld als onderdeel van biologieles. Als donor kan je iemand letterlijk een nieuw leven geven, nieuwe dromen. Ik vraag scholen dan ook aandacht te besteden aan orgaandonatie om zo jongeren te helpen hun mening te vormen over deze belangrijke keuze.'
Afsluitend volgden de journalisten in de dop een masterclass journalistiek van Van de Westelaken, waarin zij leerden hoe alle informatie tot een redactioneel stuk te verwerken. Uit de artikelen van de schoolkrantredacteuren wordt na 11 oktober een winnend stuk gekozen, dat wordt gepubliceerd op de website van de NTS en aangeboden ter publicatie aan landelijke media.

*Dit onderzoek is uitgevoerd door TNS NIPO in juni 2013 onder 739  jongeren geboren in 1994. Deze jongeren ontvingen dit jaar een brief van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met de vraag of zij donor willen worden.