Start bewustwordingscampagne ‘Geen bezwaar’ door overheid en NTS

30 november 2022

Vandaag start de Rijksoverheid een landelijke voorlichtingscampagne die zich richt op mensen die met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staan geregistreerd. Het gaat hier om een kwart van de Nederlanders. Tegelijk is de Nederlandse Transplantatie Stichting gestart met een online campagne die zich specifiek richt op Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond.

Keuzehulp

Als je met ‘geen bezwaar’ in het Donorregister staat, betekent dat dat je donor bent, maar daar is 60% van deze groep zich niet bewust van zo bleek uit onderzoek van Motivaction. Redenen hiervoor zijn onder meer een gebrek aan kennis, onwil of uitstelgedrag. De campagne richt zich erop deze groep bewust te maken van de betekenis en consequenties van deze registratie. Ook wordt benadrukt dat je je keuze altijd kan aanpassen.

Voor de campagne van de overheid is een keuzehulp ontwikkeld. Die biedt meer informatie over orgaandonatie en geeft tips om bewust een keuze te maken in het Donorregister.

> Ga naar de keuzehulp

Aandacht voor Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond

Verdiepend onderzoek wees uit dat onder andere Nederlanders met een migratieachtergrond een nóg grotere kennisachterstand hebben, een taalbarrière en/of geen urgentiebesef. De NTS heeft, vanwege kennis en ervaring met voorlichting aan migratiegroepen, voor hen een bewustwordingscampagne ontwikkeld samen met netwerkorganisatie Inclusia en vertegenwoordigers uit diverse gemeenschappen.

Ruben, Souad, Evet en Wahib spelen een belangrijke rol in de online campagne van de NTS. Zij vertellen in video’s over de betekenis en consequenties van deze ‘geen bezwaar’ registratie in het Donorregister en roepen op er met familie en vrienden over te praten. De campagne van de NTS sluit aan op de campagne van VWS en duurt tot 23 december.

  • Bekijk de video's voor de verschillende gemeenschappen
  • Bekijk twee voorbeelden van landingspagina's voor specifieke gemeenschappen: Nederlands en Arabisch