Registratie gedaan door wettelijk vertegenwoordiger?

Heeft een wettelijk vertegenwoordiger de registratie gedaan in de tijd dat de patiënt wilsonbekwaam was en 18 jaar of ouder, dan is deze registratie geldig.

Ja

Nee

Extra toelichting

Een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde) kan namens de patiënt diens keuze vastleggen in het Donorregister (Wod artikel 10a:5). Heeft een wettelijk vertegenwoordiger dat gedaan in de tijd dat de patiënt wilsonbekwaam was, dan is deze registratie geldig.