Vraag bevestiging registratie

Ja, bevestiging registratie

Nee, geen bevestiging registratie

Extra toelichting

Indien patiënt overleden is en er sprake is van weefseldonatie, dan dient u de nabestaanden tot en met de tweede graad om bevestiging van de 'ja'- registratie te vragen. Bij orgaandonatie, moet de wettelijk vertegenwoordiger (of indien niet aanwezig de nabestaanden) de registratie bevestigen.