Registratie door wettelijk vertegenwoordiger

Ja

Nee

Extra toelichting

Een wettelijk vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een curator, mentor of schriftelijk gemachtigde) kan namens de patiënt diens keuze vastleggen in het Donorregister. Heeft een wettelijk vertegenwoordiger dat gedaan in de tijd dat de patiënt 18 jaar of ouder en wilsonbekwaam was, dan is deze registratie geldig.