Uitkomst Donorregister

Indien Donorregister nog niet geraadpleegd, bel het Orgaancentrum van de NTS: 071 - 579 57 95.

Wat is de uitkomst van het Donorregister?

'Ja'

'Geen bezwaar'

'Beslissing Nabestaanden', 'Geen registratie' of 'blokkade'

'Specifiek persoon beslist'

'Nee'

Extra toelichting

Totstandkoming blokkade of geen registratie aanwezig

Er is een blokkade van het Donorregister als de patiënt zijn keuze kortgeleden schriftelijk heeft geregistreerd of gewijzigd. De registratie is pas na ongeveer 4 weken raadpleegbaar, op het moment dat de geregistreerde hiervan een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. In geval van een digitale registratie of wijziging wordt de registratie niet geblokkeerd, omdat deze direct wordt doorgevoerd en online bevestigd. Er is geen registratie van de patiënt aanwezig als deze patiënt zijn keuze nog niet heeft geregistreerd en hij nog geen 2 brieven heeft gekregen met de vraag om dat te doen. Dit kan in 3 gevallen voorkomen: kort na de invoering van de nieuwe donorwet, als iemand korter dan 3 jaar in Nederland woont, of als iemand kortgeleden 18 jaar is geworden. Ook kan het zijn dat een inwoner onder de 18 jaar geen keuze heeft gemaakt. Hij staat dan niet automatisch met 'geen bezwaar' in het register. 

Blijkt uit het raadplegen van het Donorregister dat de betreffende registratie is geblokkeerd? Of is er geen registratie aanwezig? Dan moet de functionaris de nabestaanden van de patiënt hierover informeren en aan hen uitleggen hoe dit kan. Vervolgens moet de functionaris toestemming voor donatie vragen aan de nabestaanden.