Wettelijk vertegenwoordiger bereikbaar?

Ja

Nee

Extra toelichting

Is er sprake van een registratie met ‘ja’? Dan moet de functionaris de wettelijk vertegenwoordiger vragen deze registratie te bevestigen.