Wettelijk vertegenwoordiger bereikbaar?

Ja

Nee

Extra toelichting

Zodra de patiënt opgenomen is, spannen het ziekenhuis en de functionaris zich altijd in om de wettelijk vertegenwoordiger van de patiënt over de opname
te informeren. Als een overlijden aanstaande is, zullen zij een nog grotere inspanning moeten verrichten om deze te bereiken. Hiervoor gebruiken de functionaris en het ziekenhuis de reguliere kanalen. Zij doorzoeken de persoonlijke bezittingen van de patiënt om contactgegevens te vinden.