Naasten bereikbaar?

Naasten zijn mensen die een (grote) rol speelden in het leven van de patiënt, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) nabestaanden tot en met de 2e graad.

Ja

Nee

Extra toelichting

De functionaris moet de naasten over de registratie informeren voordat de donatie plaatsvindt. Lukt het niet om iemand van de naasten te bereiken? Dan probeert de functionaris om de donatie uit te stellen totdat er wel iemand bereikt is. In hoofdstuk 8 in de Kwalitietsstandaard Donatie staat welke stappen de functionaris neemt om de naasten te bereiken. In de tussentijd mag de functionaris al wel voorbereidende handelingen voor de donatie verrichten, zoals beschreven in het Modelprotocol postmortale orgaan- en weefseldonatie.

Kan de functionaris niemand van de naasten bereiken? Of kan de donatie niet langer worden uitgesteld? Dan vindt er geen donatie plaats. Het informeren van de naasten over de registratie is namelijk een verplicht onderdeel van de procedure. Daarnaast kan de functionaris via de naasten ook informatie verkrijgen over de medische en sociale voorgeschiedenis van de patiënt, met inbegrip van diens wilsbekwaamheid. Dit is belangrijk, ook al kan hij de informatie over de medische voorgeschiedenis ook verkrijgen via andere behandelaren zoals de huisarts.

Let op: bij een 'geen bezwaar'-registratie is er automatisch ook toestemming voor onderzoek op afgekeurde organen. Een donor die 'ja' is geregistreerd heeft tijdens de registratie de keuze om toestemming te geven voor dit onderzoek, zie optie in Donorregister: Ja, ik vind het goed dat mijn organen en weefsels gebruikt worden voor onderzoek.