Informeer naasten

Het informeren van de naasten over de registratie is een verplicht onderdeel van de procedure. Het maakt niet uit wat de uitkomst is.

Donatie

Extra toelichting

In een donatiegesprek infomeer je de naasten over de uitkomst van de registratie.