Bouwen aan Donatiezorg

Het doel van het programma Bouwen aan Donatiezorg is het verbeteren van de organisatie van donatie vanuit het perspectief van de donor en zijn dierbaren.

Achtergrond van het programma

De NTS heeft in 2019 op verzoek van VWS een advies opgesteld over een ‘Toekomstbestendige Organisatie van Donatie’. Daarna is gekeken welke onderdelen we in de praktijk willen testen met pilots. 

In februari 2021 is een multidisciplinaire knelpuntenanalyse uitgevoerd over het hele orgaandonatieproces uitgevoerd. Die analyse bestond uit deskresearch, interviews en focusgroep-gesprekken. Daarna zijn in het voorjaar van 2021 verschillende projecten gestart onder de naam Bouwen aan Donatiezorg.

Welke projecten vallen er onder het programma?

Onder het programma vallen 4 projecten:

Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)

Deze pilot gaat over de inzet van een weefseldonatiecoördinator (WDC). Met de inzet van deze WDC willen we aantonen dat door het opdoen van meer kennis en ervaring, de zorg voor nabestaanden verbetert, het toestemmingspercentage omhoog gaat en de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt.

> Meer over de pilot 

Pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie

In deze pilot kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een gespecialiseerde donatieprofessional. Meestal is dit de orgaandonatiecoördinator (ODC). We kijken of die extra steun leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen en of het een positief effect heeft op de begeleiding van nabestaanden.

> Meer over de pilot

Belevingsonderzoek nabestaanden van donoren

Dit kwalitatieve onderzoek is gericht op het gehele (orgaan en weefsel) donatieproces. De resultaten geven inzicht in de beleving van nabestaanden tijdens het donatieproces. Deze inzichten zijn van belang voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen en in de omgang met nabestaanden. De resultaten worden meegenomen in de pilots binnen het programma BaD ter verbetering van het donatieproces. Het perspectief vanuit nabestaanden is van toegevoegde waarde voor optimalisatie van het proces. Het onderzoek is afgerond in november 2021 en de resultaten worden in 2022 geleidelijk geïmplementeerd.

> Meer over het belevingsonderzoek

Nieuwe scholing Communicatie rond Donatie

Er is een nieuwe scholing ontwikkeld die helpt bij het voeren van een donatiegesprek en het begeleiden van nabestaanden.

> Ga naar de scholing Communicatie rond donatie

Vragen?

Neem contact op via beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl.