Bouwen aan Donatiezorg

Het doel van het programma Bouwen aan Donatiezorg (BaD) is een toekomstbestendige organisatie van donatie. Bekijk de onderdelen die we binnen dit programma hebben uitgevoerd en in de praktijk getest. 

1. Pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC)

De pilot Weefseldonatiecoördinator (WDC) ging over de inzet van een weefseldonatiecoördinator. Met de inzet van deze WDC wilden we onder andere weten of het toestemmingspercentage omhoog gaat, de dienstdoende arts in het ziekenhuis ontlast wordt en de zorg voor nabestaanden verbetert.

> Meer over de pilot 

2. Pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie

Pilot VobO

In de pilot Vroegtijdige Ondersteuning bij Orgaandonatie (VobO) kunnen artsen al vroeg in het donatieproces ondersteuning krijgen van een orgaandonatiecoördinator (ODC). We kijken of die extra steun leidt tot het herkennen van meer potentiële donoren. Ook willen we weten of artsen zich hierdoor extra gesteund en ontzorgd voelen.

> Meer over de pilot

3. Belevingsonderzoek nabestaanden van donoren

Dit kwalitatieve onderzoek is gericht op het gehele (orgaan en weefsel) donatieproces. De resultaten geven inzicht in de beleving van nabestaanden tijdens het donatieproces. Deze inzichten zijn van belang voor het ontwikkelen van communicatiemiddelen en in de omgang met nabestaanden. De resultaten worden meegenomen in de pilots binnen het programma BaD ter verbetering van het donatieproces. Het perspectief vanuit nabestaanden is van toegevoegde waarde voor optimalisatie van het proces. Het onderzoek is afgerond in november 2021 en de resultaten worden in 2022 geleidelijk geïmplementeerd.

> Meer over het belevingsonderzoek

4. Nieuwe scholing Communicatie rond Donatie

Er is een nieuwe scholing ontwikkeld die helpt bij het voeren van een donatiegesprek en het begeleiden van nabestaanden.

> Ga naar de scholing Communicatie rond donatie

Vragen?

Neem contact op via beleidssecretariaat@transplantatiestichting.nl.