Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Colofon

Modelprotocol Postmortale orgaan- en weefseldonatie versie 7 - juli 2023

Dit is een uitgave van de Nederlandse Transplantatie Stichting
Haagse Schouwweg 6, 2332 KG Leiden
Postbus 2304, 2301 CH Leiden
info@transplantatiestichting.nl
Transplantatiestichting.nl

Juli 2023 | versie 7

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande toestemming van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

De uitgave is uitgebracht is samenwerking met: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, (diverse werkgroepen binnen) de Nederlandse Transplantatie Vereniging en de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care.

Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt dankzij financiële steun van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.