Modelprotocol

Wijzigingsrapport

Modelprotocol postmortale orgaan– en weefseldonatie, versie 1.4, juli 2020.

Datum Versie Wijzigingen
Januari 2019 1.1
  • Verhoging leeftijd hartdonatie naar 70 jaar
  • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
April 2019 1.2 Eiwit/kreatine ratio bepalen bij nierdonatie
Januari 2020 1.3 Wijzigingen diverse weefselcriteria
Juli 2020 1.4

Integreren Kwaliteitsstandaard Donatie

Loslaten leeftijdsgrens longdonatie

April 2021 4
  • Versie 4 is de opvolging van versie 1.4
  • Hartdonatie bij DCD donoren
  • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie