Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Wijzigingsrapport

Modelprotocol postmortale orgaan– en weefseldonatie

Datum Versie Wijzigingen
Januari 2019 1.1
  • Verhoging leeftijd hartdonatie naar 70 jaar
  • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
April 2019 1.2 Eiwit/kreatine ratio bepalen bij nierdonatie
Januari 2020 1.3 Wijzigingen diverse weefselcriteria
Juli 2020 1.4

Integreren Kwaliteitsstandaard Donatie

Loslaten leeftijdsgrens longdonatie

April 2021 4
  • Versie 4 is de opvolging van versie 1.4
  • Hartdonatie bij DCD donoren
  • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
Oktober 2021  4
  • HIV geen absolute contra-indicatie meer voor orgaandonatie
Februari 2022 5
  • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
  • Verwijzing naar Protocol Kind als donor