Terug naar het vorige niveau: Modelprotocol

Wijzigingsrapport

Modelprotocol postmortale orgaan– en weefseldonatie

Datum Versie Wijzigingen
Januari 2019 1.1
 • Verhoging leeftijd hartdonatie naar 70 jaar
 • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
April 2019 1.2 Eiwit/kreatine ratio bepalen bij nierdonatie
Januari 2020 1.3 Wijzigingen diverse weefselcriteria
Juli 2020 1.4

Integreren Kwaliteitsstandaard Donatie

Loslaten leeftijdsgrens longdonatie

April 2021 4
 • Versie 4 is de opvolging van versie 1.4
 • Hartdonatie bij DCD donoren
 • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
Oktober 2021  4
 • HIV geen absolute contra-indicatie meer voor orgaandonatie
Februari 2022 5
 • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
 • Verwijzing naar Protocol Kind als donor
Juli 2022 6
 • Femorale arteriën vervallen voor weefseldonatie
 • Eigen wilsverklaring bij donor uit het buitenland
November 2022 6
 • Swabafname komt te vervallen
Januari 2023 7
 • Toedienen heparine donoren
Juli 2023 7
 • Wijzigingen in criteria voor weefseldonatie
 • Toedienen heparine ook bij orgaandonoren na euthanasie