Vragen die worden gesteld bij het telefonisch aanmelden van een weefseldonor

December 2020

De vragenlijst is noodzakelijk om de kwaliteit en veiligheid van het weefsel voor de ontvanger te garanderen.

Download de vragen die worden gesteld bij het telefonisch aanmelden van een weefseldonor

Neem als eerste onderstaande 6 vragen door. Is het antwoord op één van deze vragen JA stop dan de procedure, er kan GEEN weefseldonatie plaatsvinden.

1. Is de patiënt 81 jaar of ouder en aan beide ogen geopereerd aan cataract?

2. Was er sprake van een degeneratieve neurologische aandoening van onbekende oorsprong (alle vormen van dementie, Parkinson, MS, ALS)?

3. Was er sprake van een (premaligne) hematologische aandoening (o.a. leukemie, maligne lymfoom, Kahler, MGUS, myelodysplastisch syndroom, polycythemia vera)?

4. Was er sprake van een gemetastaseerd melanoom?

5. Was er sprake van of een vermoeden op een infectie met Covid-19 ten tijde van overlijden?

6. Is de patiënt in de afgelopen 10 dagen in nauw contact geweest met een persoon die positief getest/hoge verdenking heeft op COVID-19?

Indien bovenstaande vragen allen met NEE beantwoord zijn, neem dan onderstaande vragen door met de nabestaanden en/of haal deze uit het dossier voordat u met de NTS belt en de donor aanmeldt.

Vragen m.b.t. het medisch dossier

7. Was er ten tijde van overlijden sprake van sepsis of een andere infectie?

8. Beschrijf kort het verloop van ziekte tot overlijden (indien bekend) + doodsoorzaak.

9. Medische en sociale voorgeschiedenis?

10. Medicatiegebruik (geen doseringen nodig, immunosuppressiva van de laatste 3 maanden; evt. zal er gevraagd worden naar labwaarden, vaccinaties in de laatste 4 weken)?

11. Lengte/gewicht (schatting op basis van postuur)?

12. Indien er sprake is van bloedverlies: welke infusies en/of transfusies zijn er gegeven en wanneer in de laatste 48 uur voor overlijden?

Vragen aan de nabestaanden

13. Is er aanleiding om te vermoeden dat de patiënt risico heeft gelopen op een SOA (laatste 4 maanden)?

14. Was er sprake van alcoholisme (complicaties)?

15. Was er sprake van drugsgebruik (wat/wanneer/hoe), laatste 4 maanden?

16. Is de patiënt het afgelopen jaar buiten Nederland op reis geweest (data en exacte locaties)?

17. Is de patiënt tussen 1980-1996 langer dan 6 maanden in het Verenigd Koninkrijk geweest (risico op prionziekten)?

Weefselspecifieke vragen

18. Oogweefsel: oogziekten/oogoperaties (o.a. visuscorrecties d.m.v. laser)?

19. Huid: huidaandoeningen of bijzonderheden van de huid (o.a. tatoeages, BCC, ouderdomswratten, naevi, prednisonhuid, decubitus, overvulling of ribben zichtbaar)?

20. Overige weefsels: auto-immuunziekten, bindweefselziekten, klepaandoeningen en botziekten?

Praktische vragen

21. Is er bezwaar tegen onderzoek op weefsels die na uitname eventueel worden afgekeurd (transplantatie gericht onderzoek)?

22. Willen de nabestaanden een brief ontvangen met informatie over welke weefsels zijn uitgenomen en of deze geschikt bleken voor transplantatie? Zo ja, noteer naam en adresgegevens en beschrijf de relatie tot de overledene.

23. Wie is de (eigen) huisarts?

24. Willen de nabestaanden op kortere termijn dan gebruikelijk weer over de overledene beschikken? De gebruikelijke duur is max. 28 uur.

25. Bij een thuisoverlijden: wat is de naam, het adres en het telefoonnummer van de uitvaartverzorger (zodat NTS de uitname kan afstemmen)?

Aanmelden donor

Na het doornemen van de vragen (ook wanneer niet alle vragen beantwoord zijn) belt u de NTS voor de aanmelding van de donor 071-579 57 95. Het telefonisch aanmelden neemt gemiddeld 10 - 20 minuten in beslag. Bij twijfel over een contra-indicatie, overleg met de NTS (071 - 579 57 95).