Wetten

Het ministerie van VWS neemt kwaliteits- en veiligheidseisen uit Europese richtlijnen op in de verschillende wetten. Naast de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst zijn er 3 wetten van toepassing op orgaan- en weefseldonatie:

  • Wet op de orgaandonatie (Wod) regelt de rechtvaardige verdeling van gedoneerde organen en weefsels, en de centrale registratie van wilsbeschikkingen. De wet zorgt voor rechtszekerheid voor betrokkenen en wil de handel in organen en weefsels voorkomen, ook bij donatie bij leven.
  • Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (Wvkl) gaat over de veiligheid en kwaliteit van humaan lichaamsmateriaal dat voor geneeskundige behandeling wordt ingezet.
  • Eisenbesluit lichaamsmateriaal bevat aanvullende eisen over de veiligheid en kwaliteit van humaan lichaamsmateriaal. Ook regelt dit besluit de bescherming van gegevens en vertrouwelijkheid.

Op 1 juli 2020 verandert de registratie van wilsbeschikkingen in de Wet op de orgaandonatie (WOD). Hierdoor wordt van alle ingezetenen een registratie over orgaan- en weefseldonatie vastgelegd in het Donorregister. Bekijk hier de wijzigingen in de Wet op de orgaandonatie