Naomi Nathan per 1 februari 2023 nieuwe directeur-bestuurder van de NTS

23 november 2022

Naomi Nathan wordt per 1 februari 2023 de nieuwe directeur-bestuurder van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS). ‘Met haar komst verwelkomen we een ervaren directeur en manager in de zorg die de NTS verder zal leiden in onze missie om zoveel mogelijk patiënten te helpen met een transplantatie, met respect voor donoren en hun omgeving’, aldus Stefan Berger, voorzitter raad van toezicht.

Naomi Nathan

Naomi Nathan maakt de overstap vanuit het Haaglanden Medisch Centrum, waar ze sinds 2018 directeur van het HMC Kankercentrum was en daarnaast als clustermanager leiding gaf aan de verbouw en harmonisatie van moeder- en kindzorg. In dit en eerder werk als projectleider in Erasmus MC en als consultant en interim-directeur deed zij veel ervaring op met (her)inrichting en optimalisatie van zorgprocessen en het opzetten van zorgnetwerken. Ze is opgeleid als technisch natuurkundige en heeft tevens een bedrijfskundige achtergrond.

De raad van toezicht is verheugd. Voorzitter Stefan Berger: ‘Haar ruime ervaring op het gebied van netwerkzorg, efficiënte bedrijfsvoering en zorginnovaties helpt ons om de grote uitdagingen waar de donatie- en transplantatiezorg en de NTS voor staan aan te gaan. De prognose is dat het aantal donaties de komende jaren toeneemt. Belangrijk is dat we de hele keten daar goed op inrichten. Wij verwachten dat Naomi Nathan als verbinder, netwerker en inspirator dit proces doortastend gaat leiden. Daar kijken we naar uit.’

‘De missie van de NTS sluit goed aan bij wie ik ben en wat mij beweegt,’ zegt Naomi Nathan. ‘Als clustermanager acute zorg leerde ik het belang van de bijzondere zorg in het donatie- en transplantatieveld kennen. De positie van de NTS biedt kansen om processen te stroomlijnen, innovaties te ondersteunen en als netwerk de gezamenlijke missie verder te brengen. Ik zie ernaar uit om er alles aan te doen om mensen te helpen voor wie een nieuw orgaan levensreddend is of een nieuw weefsel een verschil van dag en nacht betekent.’

Afscheid Bernadette Haase

Nathan volgt Bernadette Haase op, die sinds 1997 bestuurder van de NTS was en de basis legde voor een continue optimalisatie van orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie in Nederland. Onder haar leiding ontwikkelde de NTS zich de afgelopen 25 jaar van pioniersclub naar de professionele organisatie die er vandaag de dag staat. De NTS dankt haar zeer voor haar tomeloze inzet voor de patiënten op de wachtlijst, voor haar daadkracht tijdens de corona-uitbraak, en voor het professionaliseren van de orgaan- en weefseldonatie en -transplantatie met vaak een voortrekkersrol in internationale context. Eind januari zullen deze mooie resultaten op een afscheidsreceptie met Bernadette Haase worden gevierd.