Aanmelden voor cross-over nierdonatie

Je kunt als koppel aangeven of je wilt deelnemen aan het cross-over programma. Hiermee help je andere koppels. Ook kan het zijn dat de arts aangeeft dat jouw nier niet geschikt is voor de ontvanger aan wie je de nier wilt geven. Deelname aan het cross-over programma maakt donatie dan toch mogelijk. Sommige nierpatiënten staan al heel lang op de wachtlijst, omdat er geen geschikte match gevonden wordt. Als u altruïstische donor bent, kun je met deelname aan de dominotransplantatie de kans op een match voor deze nierpatiënt vergroten. 

Gegevens donor naar NTS

Het ziekenhuis zet je persoonlijke gegevens in het computersysteem van de NTS. Samen met je bloedgroep en weefselkenmerken. De gegevens van de ontvanger zijn al bij de NTS bekend. Want alle ontvangers zijn gescreend om voor transplantatie in aanmerking te komen. 

Bloed naar laboratorium 

Als het ziekenhuis koppels aanmeldt voor cross-over, wordt er bloed afgenomen. Dit gaat naar het referentielaboratorium in Leiden. Het bloed is later nodig om kruisproeven te doen tussen het bloed van jou als donor en de mogelijke ontvanger van je nier.

Wanneer kun je meedoen? 

Koppels bij wie directe donatie niet mogelijk is, kunnen meedoen zodra:

  • de donor geschikt is bevonden om een nier af te staan en
  • de ontvanger door het eigen behandelteam goedgekeurd is voor een transplantatie en in een goede conditie is om een donornier te ontvangen. Daarbij moet de nierfunctie van de ontvanger zo slecht zijn dat een transplantatie nodig is. 

Goedkeuring donor blijft een jaar geldig

Als je bent goedgekeurd voor donatie, blijft het medische oordeel een jaar geldig. Als je aan meerdere matchrondes meedoet, hoef je dus niet opnieuw onderzocht te worden. Alleen als er iets verandert in je gezondheidssituatie, vinden er in dit jaar voor een deel nieuwe onderzoeken plaats. Is er pas na een jaar een match, dan word je voor een deel opnieuw onderzocht.

Geen gevolgen voor positie op de wachtlijst 

Een ontvanger die als actief wachtend op de wachtlijst staat voor een nier van een overleden donor blijft op deze lijst staan tot het moment dat een matchronde start. Daarna staat hij tijdelijk als ‘niet transplantabel’ of ‘niet actief wachtend’ op deze lijst. Dat betekent dat de ontvanger geen oproep kan krijgen voor een transplantatie met een nier van een overleden donor. 

Levert een matchronde niets op, dan zorgt de nierspecialist ervoor dat de patiënt weer als ‘transplantabel’ of ‘actief wachtend’ op de wachtlijst komt te staan. De kans van de ontvanger op een nier van een overleden donor wordt hiermee niet verlaagd. De dag van de eerste dialyse blijft voor een groot deel bepalend voor de plaats op de wachtlijst. 

Ook patiënten die niet of nog niet op de wachtlijst staan, kunnen meedoen aan het cross-over programma.