Een match via cross-over nierdonatie

In het cross-over programma zoekt het computerprogramma van de Nederlandse Transplantatie Stichting vier keer per jaar naar donoren en ontvangers die bij elkaar passen. Zodra er een match is, worden er verschillende onderzoeken gedaan in het ziekenhuis van de nierpatiënt. 

Als er een match is, geeft de NTS dit door aan de behandelteams van u en de ontvanger. De coördinator nierdonatie bij leven neemt contact op met u.

Kruisproeven

Eerst voert het laboratorium een kruisproef uit. Hierbij wordt gekeken of het bloed van de ontvanger antistoffen heeft tegen uw bloed. Het kan vier tot zes weken duren voordat de uitslag bekend is. Alle kruisproeven voor alle koppels en mogelijke altruïstische donor en wachtlijstpatiënt in de cross-over moeten goed zijn.

Geen match? Nog een ronde 

Wordt er geen ruilmogelijkheid gevonden? Of wijst de kruisproef uit dat donatie niet mogelijk is? Dan krijgen u en uw ontvanger bij een volgende matchronde opnieuw de vraag of jullie mee willen doen aan het cross-over programma.

Medische gegevens naar ziekenhuizen nieuwe ontvangers

Als donatie mogelijk is, ontvangt het transplantatieziekenhuis van de ontvanger uw medische gegevens. Het ziekenhuis beoordeelt of u echt geschikt bent voor hun nierpatiënt. Ziekenhuizen moeten binnen 10 werkdagen laten weten of zij uw nier goedkeuren. Omdat het uitwisselen van informatie tijd kost, lukt dit niet altijd. Na goedkeuring van de medische gegevens moet u naar het nieuwe transplantatieziekenhuis voor een kennismakingsgesprek en beoordeling.

Soms extra onderzoeken

In het ziekenhuis van de nierpatiënt krijgt u eerst een gesprek met de nierspecialist en de coördinator nierdonatie bij leven. Zij geven uitleg over de verdere procedure. Soms zijn er aanvullende onderzoeken nodig. Deze vinden vaak in het nieuwe transplantatieziekenhuis plaats. Voor de operatie maakt u ook kennis met de chirurg en de anesthesist. De chirurg geeft uitleg over de techniek die hij bij voorkeur gebruikt om de nier uit te nemen. Soms zijn er ook nog gesprekken met de medisch maatschappelijk werker en psycholoog of psychiater.

Soms keurt het ‘nieuwe’ ziekenhuis de donor af

Om verschillende redenen kan het ziekenhuis uw nier afkeuren. Dat kan bijvoorbeeld omdat uw nier niet voldoende nierfunctie heeft, of omdat de bloedvaten niet goed aansluiten op die van de ontvanger.

Van match tot goedkeuring 

De hele procedure van het vinden van een match tot goedkeuring van de donoren duurt ongeveer drie maanden. Als donatie uiteindelijk niet door kan gaan, dan kunt u meedoen met de volgende matchronde. U moet dan wel zijn aangemeld vóór de sluitingsdatum van de volgende matchronde.

Alle operaties op dezelfde dag

De operaties worden pas gepland:

  • zodra alle donoren zijn goedgekeurd
  • als de ontvangers (nierpatiënten) in een goede conditie zijn

Bij meerdere koppels, is het plannen behoorlijk ingewikkeld. De operaties moeten binnen drie maanden en op dezelfde dag plaatsvinden. Nauw contact en goed overleg tussen alle betrokken ziekenhuizen is dan ook belangrijk. Soms komt het voor dat een van de donoren of ontvangers van de koppels ziek wordt. Of één van de ontvangende patiënten toch niet fit genoeg is voor een transplantatie. Dan gaan de operaties op het laatste moment toch niet door.

Contact tussen donor en ontvanger

Kort na de operatie kunt u bellen met de ontvanger aan wie hij de nier wilde geven. U mag drie tot vijf dagen na de operatie weer naar huis. Er is geen contact met de andere koppels.

De controle van de donor

Binnen drie maanden moet u op controle in het ziekenhuis. Deze controle kan ook plaatsvinden in het ziekenhuis waar de eerste afspraken waren. 

Heeft u na deze periode nog klachten of vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met uw contactpersoon in het eigen transplantatieziekenhuis. 

Hierna worden jaarlijks de nierfunctie, urine en bloeddruk gecontroleerd. U mag zelf aangeven waar deze controles plaatsvinden.